Aprilli alguses arutatakse Harju maakohtus Circle K Stores Inc. hagi Circle K OÜ vastu, sest viimane on kasutanud oma nimes kaitstud kaubamärki „Circle K.“

2015. aasta septembrist jõudsid meediasse esimesed teated, et Statoili teenindusjaamad lähevad üle uuele globaalsele kaubamärgile, milleks saab olema Circle K. Sama aasta oktoobris tekkis äriregistrisse samanimeline osaühing, millel pole aga teenindusjaamadega mitte mingit pistmist.

"Circle K Stores Inc on Circle K kaubamärgiõiguste omanik," rääkis Circle K Eesti AS-i peadirektor Kai Realo. "Circle K Stores Inc ning teised Circle K ettevõtted Euroopas ja Põhja-Ameerikas kuuluvad ühte kontserni, mille emaettevõte on Alimentation Couche-Tard. Circle K kaubamärk on Euroopa Liidu kaubamärki ning kehtiv ka Eestis."

"Äriühing "Circle K OÜ" on Circle K kontserniga mitteseotud juriidiline isik, mille on asutanud Eesti eraisik, kes on õigusvastaselt valinud enda äriühingu nimeks kaubamärgiga kaitstud nime ilma kaubamärgi omaniku nõusolekuta. Vabatahtlikult ei ole nimetatud isik nõustunud oma osaühingu ärinime muutma, mistõttu pidi kaubamärgi omanik pöörduma kohtusse nimevahetuse nõudes," rääkis Realo.

"Kahetsusväärselt tekitab mõningates partnerites Circle K OÜ eksistents äriregistris segiajamist Circle K Eesti AS-iga," lisas ta.

Tuntud kaubamärgi nimekaimu Circle K OÜ asutaja Toomas Uustalu ei tahtnud asjast palju rääkida. "Ettevõte Circle K OÜ on registreeritud äriregistris juba 28.10.2015. Registreerimisotsuse tegi kohtunikuabi, kes ei leidnud takistusi ettevõtte registreerimiseks. Käimasoleva tsiviilvaidluse tõttu ei pea me kohaseks hetkel kommentaare anda," vastas ta.

Patendiamet: enne registreerimist kontrollitakse kaubamärgi ja loodava äriühingu nime sarnasust

Patendiameti kommunikatsioonispetsialisti Eve Tammaru sõnul võib eraisik soovida oma ettevõtte nimeks mis tahes endale meeldivat sõna või sõnakombinatsiooni, kuid äriregistris läbib ettevõtte nimi enne registreerimist kontrolli ka varasemate registreeritud ja registreerimiseks esitatud kaubamärkide suhtes.

"Lisaks kaubamärgi ja loodava äriühingu nime sarnasuse kontrollile on oluline tuvastada, kas võimaliku sarnase kaubamärgi loetelus olevad kaubad ja teenused ning loodava ettevõtte tegevusala kuulub samasse valdkonda," selgitas ta.