„Selleks, et ettevõtted suudaksid maksta töötajatele üha kõrgemat palka, olles samal ajal oma toodete ja teenustega konkurentsivõimelised maailmaturul, peavad nad suutma oma tegevust ümber kujundada nii, et tootlikkus tõuseks. Täna on Eesti tööjõutootlikkus jooksevhindades 55,5 protsenti Euroopa Liidu keskmisest. Valitsuse ettevõtlust toetavad tegevused on suures osas suunatud just abistamaks ettevõtjaid liikumaks vähemtootlikest ettevõtetest ja valdkondadest tootlikumaisse ning tõstmaks olemasolevate ettevõtete tootlikust," ütles tänasel Valitsuse istungi pressikonverentsil ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

„Selleks, et inimeste sissetulekud ja ühiskonna jõukus kasvaks, panustab valitsus nii erinevatesse ettevõtlusmeetmetesse kui ka töötajate täiend-ja ümberõppesse," kommenteeris Palo.

„Lisaks arvukatele juba töös olevate toetusmeetmete jätkamisele, avaneb sellel aastal ka mitmeid uusi. Olgu selleks suurinvestoritoetus, tööstuse digitaliseerimist, automatiseerimist ja ressursisäästlikkust toetavad meetmed, elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ning sidevõrkudega liitumise toetamine või väikesadamate rajamine," lisas Palo.

Samamoodi avaneb sel aastal korterelamute renoveerimise või ehitamise meede, mis puudutab omavalitsuste poolt rajatavaid üürielamuid. Väljatöötamisel on ka viimase miili toetusmeede. Nii kvaliteetse elamispinna kui ka võrguühenduse tagamine üle Eesti toetab töökohtade loomist ka väljaspool suurlinnu.

Kasvustrateegia rakendusplaani järgi jätkab Kredex erinevate laenude, laenukäenduste ja eksporditagatiste pakkumist ning edasi liigutakse ka idufirmadele suunatud Startup Estonia programmiga. Juba avanenud toetusmeetmetest jätkuvad teiste seas ettevõtja arenguprogramm, innovatsiooni toetavate hangete, loomemajanduse ja ekspordi toetused ning ettevõtlikkusteadlikkuse koolitused.