"Toodame täna moodul- ja elementmaju tehasetingimustes. On loomulik jätk enda äritegevuse laiendamiseks leida uusi ja võimalikke turge, kuhu enda toodangut pakkuda. Kuna tegemist on nõudlusepõhise ja emotsionaalselt olulise tootega, siis miks mitte anda enda panus antud hoonelahenduse väljatöötamiseks,"ütleb meeskond ja lisab, et Greencube majatehas on võitnud Aasta Tehasemaja konkursil parima aiamaja tiitli.

Saavutuste loetelu on aga märkimisväärselt pikem: Greencube on osalenud Disaini ÖÖ raames Eesti Disaini tutvustaval üritusel, on saanud Läänemaa Maavanema Neeme Suur käest tänukirja „Innovaatiliste moodulmajade tootmise asutamise, arendamise ja maailmakaardile viimise eest“, saanud Ajujahi 30 parima hulka, meeskond kutsuti Tehnopoli liikmeks, kuna nende tegemistes nähti potentsiaali arendada majamudelitest veelgi täiuslikemaid mudeleid Eesti teadlastega.

Hetkel on Greencube enda arengufaasiga liikumas mõistlikus tempos. "Püüame vältida investorite rahade kasutamist ning jõuda ootuspärase tulemuseni teiste meetodite, organisatsioonide ja fondide abil. Püüame teha väikeseid, ent kindlaid samme antud toote arendamisel. Seda selgem on fookus ja tulemus."

Greencube majatehas töötab välja koostöös potentsiaalsete klientidega (nt eelmainitud Global Humanity Lab) välja nõudlusepõhise toote ning loodetavasti saab ettevõte peagi täita ka esimesed tellimused. Pikemas perspektiivis näevad algatuse eetvedajad antud idee sisul väga suurt potentsiaali. Millisel kujul hoone lõpuks olema hakkab aga näitab nõudlus.

Konkurente on Greencubeil üsna vähe või maailma mastaabis lausa üksikud. "Kahjuks (või õnneks) on antud teenuse pakkujaid üsna keeruline leida, mis seab meie paiknemise sel turul tugevamale positsioonile. IKEA küll pakub sarnast toodet, ent tegemist siiski nende puhul teisele sihtgrupile suunatud tootega," ütleb üks meeskonna eestvedajatest.

Peamise koostööpartnerina nähakse lähiriikide metsandussektorit ja logistikapartnereid.

Greencube meeskond toetab kõiki Ajujahis osalevaid meeskondi võrdselt. "Saate salvestuste ja koolituste vältel oleme nende kõigiga saanud headeks sõpradeks ja soovime neile edu ka väljaspool saate formaati ning lisame, et vaatamata saates saadavatele kohtadele, tasub oma ideedega alati edasi minna!"

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid