Kotka Energy juhatuse esimees Margo Külaots kinnitas Tartu Postimehele, et kuigi firma soovib kulutatud 230 miljonit krooni tagasi teenida kaheksa kuni kümne aasta jooksul, pole ettevõttel plaanis Tartus kaugkütte hinda tõsta.

Külaotsa sõnul loodab Kotka Energy hoida soojahinna madala, korrastades lekkivaid torustikke, põletades odavat kohalikku turvast ja hakkepuitu ning käivitades kolme-nelja aastaga elektri ja soojuse koostootmise, mis maksab kuni 100 miljonit krooni.

"Tundub, et turg lihtsalt ei luba hinnatõusu, sest inimesed võivad otsustada muude kütteliikide kasuks," ütles Külaots. "Kui pidada silmas pikaajalist perspektiivi, võib arvestada protsendiga aastas, mis ei küüni isegi inflatsiooni tasemele."

Ta kinnitas, et praegu ei prognoosi firma mingisugust hinnatõusu, välja arvatud käibemaksu suurenemisest tulenev kasv.

Külaots kinnitas, et kahtlemata muudab AS-i Tartu Keskkatlamaja vastne omanik ettevõtte töötajaskonda. Kas seisab ees koondamine või vahetatakse osa töötajaid uute vastu, on tema sõnul esialgu lahtine.

Saadud rahaga kavatseb Tartu linn maksta ära Maailmapangalt võetud soojalaenu.

Aktsiate ostu-müügi lepingu sõlmisid pooled 25. augustil.