Samal ajal kui ärimees Urmas Sõõrumaa haub plaani hakata 30 aastaks sõlmitud lepingute alusel „talle kuuluvate” Tallinna koolide juurde võimlaid ehitama, et neid väidetavalt tasuta koolilastele kasutada anda, kavatseb Tallinna linnavalitsus kümmekond aastat tagasi eraettevõtjatega sõlmitud PPP-lepingud üle vaadata ja kaalub lausa võimalust need üles öelda.

Üks variant on näiteks, et linn võtaks laenu ja n-ö ostaks koolid ärimeeste käest tagasi, hüvitades ka lepingu ühepoolse ülesütlemise. Jääb vaid küsimus: kas selline kohustuste vahetus (PPP lepingute vahetamine laenu vastu) tooks linnaeelarvele ka kasu?