MARKUSe peamisteks kasutusvaldkondadeks on automaatne vanuse tuvastamine iseteeninduskassades näotuvastusel põhinev kliendikaart.

Idee süsteemi loomiseks tuli enne sügisel toimunud Garage48-t, mil meeskonnal oli vaja leida toode, mida saaks 48-tunni jooksul ehitada prototüübiks.

Mõte luua säärane süsteem koorus välja statistikast, mis näitas, et alkoholi kättesaadavus alaealiste seas on väga suur ning meeskond nägi, et masinõppel põhinev süsteem suudaks seda parandada.
Garage48-l saigi valmis esialgne prototüüp, samuti koguti klientide tagasisidet ning kõik tipnes ürituse võiduga.

Idee teostamiseks on andnud meeskonnale indu viimasel ajal tehtud uuringud, mis näitavad, et noortel on iseteeninduskassades alkoholi kätte saada väga lihtne. Näiteks Hollandis tehti 2016 uuring, et 89% 17-aastaseid sai osta alkoholi iseteeninduskassadest. See näitab, et tegemist on reaalse probleemiga, millele tuleb leida lahendus. Meeskond usub, et automaatne vanusetuvastus lahendab selle.

Vanuse tuvastamine toimub kahes osas:
1) Sadade tuhandete näidete peal treenitud algoritmid hindavad videopildist, kas inimene on üle 30 aastane või noorem.
2) Kui inimene on alla 30-aastane, siis loetakse dokumendilt vanus ning võrreldakse, kas inimese nägu vastab dokumendil olevale pildile.

MARKUS koosneb samuti kahest osast: isiku- ja vanusetuvastus.
Praegu piloteerib meeskond toote esimest osa - isikutuvastust - oma koostööpartneri Elisa esinduses, kus see on klienditeenindajatele abistav tööriist, et veenduda, et dokumenti kasutab õige isik.

Vanusetuvastusalgoritmide edasiseks testimiseks ja parandamiseks on valminud veebileht, kus kõik soovijad saavad proovida, kui täpselt hindab MARKUSe tehisintellekt nende vanust.

Paralleelselt on käimas läbirääkimised jaekettidega, et vanusetuvastuse süsteemi piloteerida esimestes poodides ning tuua toode turule.

Peale vanusetuvastuse on MARKUSe loojad alustanud koostööd ka ID/kliendikaartidega, kellega uuritakse võimalusi, et kliendikaarti/ID-kaarti ei peaks kandma kaasas, vaid liikmelisus tuvastatakse näotuvastusega.

Süsteemi loojad on edukalt tõestanud, et vanuse- ja isikutuvastuse süsteeme on võimalik ehitada, seda nii Garage kui ka Elisa piloodi näitel, ning meeskonnal on õnnestunud saavutada süsteemi täpsuses juba üliinimlik tase. "See annab kindlust, et suudame ka iseteeninduskassade automaatse vanusetuvastussüsteemi edukalt välja arendada," ütleb üks idee eestvedajaid Mart Raus.

Aasta pärast näeb meeskond oma toodet iseteeninduskassades nii Eesti jaekettides kui ka teistes Balti riikides ja alustatud on läbirääkimisi sisenemaks kaugematele turgudele.

Konkurentsis Eesti turul ütleb Raus, et sellisel kujul automaatset vanusetuvastust iseteeninduskassadele meeskonna teada veel turul ei ole. Küll aga katsetatakse automaatset vanusetuvastust sigaretiatomaatidele Jaapani turul.

Rahvusvahelisel turul kiirele laienemisele aitaks kaasa koostöö iseteeninduskassade tootjatega ja iseteeninduskassade tarkvara tootjatega (näiteks Strongpoint).

Ajujahis hoiab meeskond pöialt HackMotionile, sest tegemist on tehnoloogiliselt äärmisel huvitava tootega.