Majandusprobleemide pingereas tõusis esikohale oskustööjõu puudus.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kommenteeris selle peale, et valitsusel on selles vallas käsil mitmeid olulisi reforme alates vanemahüvitise süsteemi paindlikumaks muutmisest, noorte haridustee pikendamisest gümnaasiumi või kutsehariduse diplomi omandamiseni kuni pensionisüsteemi paindlikuks muutmiseni. "Lisaks pakub majandus- ja kommunikatsiooniministeerium erinevaid koolitusi IKT oskuste tõstmiseks ja töötukassa asub peagi koolitust ja ümberõpet pakkuma ka töötavale inimesele. Samuti on plaanis töötada välja IKT spetsialistide ja teiste oskustöötajate väljastpoolt Eestisse kutsumise kompleksne lähenemine."