„Üldine üldistus on, et me oleme mõnes mõttes nii sarnased kui üldse midagi maailmas leidub,“ ütles Laid Ärilehele. „Kahtlemata ajalugu, taust ja rahu millega Soome on saanud mingit pidi oma majandust ja ärikeskkonda kujundada võrreldes sellega, kuidas Eesti 1990ndatel kiiresti tormas, on jätnud omad jäljed. Nüanssides on erinevusi, aga üldises plaanis on soomlased täpselt sama moodi sirgjoonelised, otsekohesed, eesmärkidele orienteeritud ja avatud juhtimist toetavad.“

"Eesti on viimased 25 aastat valitsenud edureligioon, et õnnelikud on need, kes suudavad karjääris edasi liikuda, mis tähendab seda, et iga assistent tahab saada turundusfirmasse kõrgele positsioonile. Soomes on inimesed rohkem uhked oma konkreetse töö üle. See, mida ma teen täna ja praegu on hea ja väärtustatud ja toob kaasa rahu."

"Kui ma läksin Soome tööle, siis esimese asjana öeldi: "Küll on hea, et sa pole rootslane!" Rootsi juhtimiskultuur on lihtsalt Soome omast täiesti erinev," rääkis Laid.

Soomes töötades tulevad välja erinevused

"Minu jaoks oli hämmastav, et soomlaste jaoks kõik, mis puudutab oma maa kaitsmist, väga tõsine ja nende üle ei tohi nalja teha. Kui esimesel tööaastal kurdeti mulle tõsise näoga, et kaks lennukit viiakse Lõuna-Soomest ära ja see vähendab riigi kaitsevõimet, pani mind muigama."

"Mul oli eestlasest kolleg ja me arutasime, mis Soomes on juhtimises teistmoodi: soomlaste pikem demokraatiatraditsioon ja tugev riigi roll on tekitanud mõtteviisi, et kui midagi on valesti, siis küll süsteem teeb korda," rääkis ta. "Meie, eestlastena, aga teame, et süsteem ei tee midagi korda. Ise on vaja tegutseda. See on eestlastele omane joon, mis tekitab soomlastes hämmastust."