Ettekanded tegid ökoloog ja metsateadlane Toomas Frey, Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi juhtivteadur, metsanõukogu liige Asko Lõhmus ja Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik.

Talvik möönis, et RMK-lt tuleks ära võtta dividendide maksmise kohustus. See vähendaks riigimetsa majandaja soovi teha lageraiet. Vaja oleks muuta Talviku sõnul ka inimeste suhtumist metsa. Kuna Eestis on üle 100 000 metsaomaniku, siis on ka metsa omanike mentaliteet üsna erinev. Umbes pool Eesti metsast kuulub riigile, mida majandab RMK.

Teadlased on mures sellepärast, et riigid, ühiskonnad ja poliitikud kipuvad metsi majandama väga algeliste lihtsustuste kaudu. Praegu arendab riik Lõhmuse sõnul jõuliselt puidutööstust teiste metsahüvede arvel ja see suundumus on pikaajaline turvarisk, mis vajab kiiret parandamist.

Umbes 85 protsenti Eesti maismaast oleks kaetud metsaga siis, kui siin inimesi ei elaks. Praegu on umbes pool Eesti maismaast metsaga kaetud ning umbes pooled kõikidest Eestis leiduvatest loomaliikidest elavad metsas.

Eesti elanikkonnast on aga metsaga aineliselt seotud umbes 10 protsenti. Nende hulka kuuluvad metsaomanikud ja metsatööstuses töötavad inimesed. Metsa- ja puidutööstuse protsent SKT-st moodustab viis protsenti.

Frey lisas, et kui küpseva metsa juurdekasv on sel aastal 1,8 miljonit hektarit, siis selle jagu tohiks ka raiuda. Kuusikute kogupindala on Eestis hetkel 192 000 hektarit ja igal aastal lubatakse sellest raiuda 1,9 tuhat hektarit.

Frey sõnul sellist kogust raieküpses kuusemetsas aga enam ei ole, sest see on juba ära raiutud. Frey arvab, et seetõttu tuleks raie kuusikutes peatada ja seda saaks teha metsaseaduse kuulutamisel õigustühiseks.