"Meie menetlusse pankrotiasi otseselt ei puutu, me võtame selle teadmiseks. Meil on uurimises, kas keegi eraisikutest /füüsilistest isikutest on rikkumisi toime pannud," rõhutas eriasjade prokurör Kalmer Kask.

"Kinnitada saame aga seda, et hetkel on ennatlik väita, et EAS-i 2,6 miljoni euro suurune tagasinõue oleks seotud samade isikutega, kes on kriminaalmenetluse raames uurimise all. Menetluse raames uuritakse konkreetseid rikkumisi ja võimalikke kuriteoepisoode, mitte asutuse pankroti väljakuulutamist. Seetõttu tuleb täna ilmnenud pankrotist tulenevat rahalist tagasinõuet selgelt kriminaalmenetluse raames uuritavatest isikutest ja rikkumistest eristada ning kahte asja käsitleda eraldiseisvatena," rõhutas prokurör.

Ta lisas ka, et kahtlustuste esitamiseni isikutele pole veel jõutud. "Ennatlik oleks ka ajakirjanduse kaudu hakata lubama, kellele ja millal kahtlustused esitatakse. Loodaks aga, et menetlus ei lähe järgmisse aastasse."

Prokuratuur kinnitas, et kahtlustatavatena on üle kuulatud kaks isikut ja on tõenäoline, et kahtlustavate ring võib kriminaalmenetluse käigus laieneda. Kriminaalasjas on üle kuulatud mitmeid isikuid tunnistajatena.

Menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.