Töötüli põhjustas Eesti Energia uue juhtkonna esialgne soov eemaldada kollektiivlepingutest töötajate väljavõideldud lisatasud ning asendada need tööseaduse kohaste minimaalsete nõuetega. Töötajate ametiühingud seisid lisatingimustest loobumise vastu.

Piketi alguses jagasid Eesti Energia esindajad laiali pressiteated, milles pakkusid välja uue kompromissi. „Viimati oleme arutanud ametiühingutega ettepanekut tõsta 1.aprillist juba toimunud põhipalga 5-protsendilisele kasvule lisaks töötajate põhipalka veel keskmiselt 3% võrra ja säilitada kõik kehtivad lisatasud ja soodustused, kuid vähendada samas töötajate lisapuhkusi kuni 7 päeva võrra,“ seisis pressiteates.

Piketil võtsid sõna Narva energiaametiühingu juht Andrei Zaitsev, Eesti energeetikatöötajate ametiühingute liidu esimees Sander Vaikma ning Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Koguneti rahandusministeeriumi ees, sest Eesti Energia peakontori kinnistu omanik, Lelle 22 holding OÜ, ei andnud oma territooriumil piketi korraldamiseks luba. "Kuivõrd vastavas hoones on ka teisi üürnikke peale Eesti Energia, oleme üürileandjana paraku vastutavad nende kõikide töörahu eest," selgitas Lelle 22 holding OÜ juhatuse liige Triinu Reinold.