Möödunud aastal tekkis BMW X6 omanikul autoga probleem - see jäi keset ristmikku seisma. Sõiduk ühtki veateadet ei andnud. Auto küll käivitus, kuid suri kohe välja. Autoomanik viis auto Tartus asuvasse remonditöökotta HDI Motors.

Remonditöökojas vahetati välja üks kuuest pihustist ning paigaldati uus Boschi pihusti koos vajalike abimaterjalidega. Pärast pihusti väljavahetamist ei olnud autol tõmmet, kiirust 90 km/h oli raske kätte saada.

Kokkuleppel remonditöökojaga viis autoomanik oma auto uuesti remonti. Ka sellekordse remondi peale ei suudetud tõmmet tekitada ja ilmnes veateade.

Taaskord pöördus tarbija kaupleja poole. HDI Motorsi lukksepp käivitas sõiduki proovisõiduks ning ühendas diagnostikaseadme, et välja selgitada auto tehnilised vead.

700 meetri kaugusele töökojast jõudes sõiduk süttis. Sõidukis tulekustutit ei olnud, mistõttu võttis ka kustutamine rohkem aega.

Klient soovib kauplejalt 13 275 eurot hüvitamist, mis tuleneb uue turbo maksumusest ja sõiduki väärtuse kahanemisest.

HDI Motorsi seisukoht: ei ole nõus kahjunõuet rahuldama

Enne sõiduki tarbijale väljastamist ilmnes, et sõiduki turbo on saanud viga või on vigane. Tarbija ostis aja kokkuhoiu eesmärgil ise AS-ilt United Motors uue turbo summas 1145,76 eurot. HDI Motorsil ilmnes turbo paigaldamisel rida probleeme, mistõttu ta pöördus vea väljaselgitamiseks koostööpartneri Dia Autodiagnostika poole.

Turbo torustikku lahti võttes tuvastas kaupleja, et turbol, mille tarbija temale toimetas, oli labade otsamutter (plommitud) võlli küljest lahti tulnud ja turbo külmakojas purustanud turbo labad.

HDI Motorsi väitel teavitati tarbijat tahmafiltri ummistusest juba detsembris 2015, kuid väidetavalt tarbija keeldus tol korral turbo vahetamisest.

BMW omanik eitab remondist keeldumist ja väidab, et oleks olnud nõus kõikide vajalike remonditöödega.

Eksperdid: remondis tehti vigu

Klient pöördus ka United Motors AS-i poole, et auto korda tehtaks.

United Motors AS kirjutas e-kirjas, et antud juhul ei ole tegemist tootjatehase poolse defektse varuosaga vaid paigaldusveaga. Turbokompressori võlli labad olid tugevate mehaaniliste deformatsioonidega, mis ei ole tingitud tootjapoolsest defektist.

United Motors AS leidis, et enamik kahjustustest on tekkinud sõiduki põlengust ja soovitas esitada kahjunõue eelneva remondiettevõtte vastu.