Riigiettevõtete börsile viimine on vajalik, kuna see pakub häid võimalusi efektiivsuse kasvuks läbi avaliku kontrolli ja suurenenud läbipaistvuse. See omakorda aitab kiirendada ettevõtete arengut ja parandada tulemusi, mis omakorda edendab meie kõigi elu. Ülalöeldut arvesse võttes tunnen mõistagi heameelt, et valitsus on otsustanud börsile viia Tallinna Sadama, Enefit Taastuvenergia ja EVR Cargo. Võin kinnitada, et neid samme on oodatud koduturul ning tähele pandud ka välismaal.

Eduka riigiettevõtte aktsia on selline instrument, mis pakub huvi ka rahvusvahelistele institutsionaalsetele investoritele, samuti kohalikele pensionifondidele, kes seeläbi Eestisse rohkem investeerida saaksid. Kui midagi veel soovitada, siis just riigipoolse kapitaliturgude arendamise initsiatiivi laiem tutvustamine investoritele ka väljaspool Eestit, teatades: „Meil on plaan, jälgige meid, siit on mida oodata.“.

Riigiettevõtete börsile toomise üks olulisemaid eesmärke on parandada nii juhtimist kui tulemuslikkust läbi läbipaistvuse suurenemise ja avaliku kontrolli. Kuidas see kodanikule väljendub? Näiteks võimaluses igapäevaseid riigiteenuseid soodsamalt ja/või kvaliteetsemalt tarbida. Samuti tähendab see ka selgeid juhtimisotsuseid ja keskendumist vara väärtuse kasvatamisele – ettevõtte väärtuse ja dividenditulu kasv – mis toob kasu nii riigiettevõtete omanikele kui ühiskonnale.

Eesti inimestel tekiks võimalus oma säästude investeerimiseks Eesti arengusse ja tulu teenimiseks. Võimalus investeerida Eesti riigi lipulaevadesse tugevdab inimeste ja riigi suhet läbi omanikustaatuse - rahvas saab panustada oma riigi arengusse ja seeläbi osa riigi edust. Vähem oluline pole, et riik ja kodanikud saavad teada, kui suur on nende ettevõtete turuväärtus. Samuti, sügavam turg vähendab süsteemseid riske, kuna finantseerimine ja seega ka riskid ei ole kontsentreerunud ainult pankadesse.

Tänu suurenenud mahule läbi riigiettevõtete lisandumise muutub börs likviidsemaks, pensionifondide investeeringud Tallinna börsi ettevõtetesse suurenevad, välismaiste institutsionaalsete investorite huvi Eesti ettevõtete vastu kasvab, inimeste säästude paigutamine Eesti majanduse arengusse kasvab ja ettevõtete investeeringud suurenevad, luues uusi töökohti. Tundub win-win-win? Ongi.