Eestis on võimalik osaleda mitmes ühisrahastamise platvormis, neist mõned on kitsamalt spetsialiseerunud kinnisvarale, teised teatud kindlate valdkondade arendamise toetamisele.

Põhimõte on üks: ühel pool on investorid, kel on raha ja tahtmine seda isikliku kasu eesmärgil välja käia, teisel pool need, kes seda vajavad.

Näiteks menukas Fundwise.me. Selle kaudu on oodatud kapitali kaasama ettevõtted, kes soovivad edasi arendada või rahvusvahelisele turule viia riistvara, tarbekaupade, arvutimängude, internetiprojektide, energia ja rohetehnoloogiate lahendusi.

Menukad on nad selle poolest, et keskkonda armastavad aeg-ajalt pilku heita needki, kel investeerida plaanis pole, kuid tahavad näha, mis vahvad projektid seekord on püsti pandud. Meenutab mõneti Hooandjat, kus saad meelepärasele ettevõtmisele omalt poolt jõudumööda kaasa aidata, ainult et veel parem – kui tegid valiku õige projekti kasuks, toob see Fundwise’i kaudu sulle raha tagasi. Ehk siis investeerija ostab endale tükikese ettevõttest.

Näiteks lõppesid hiljaaegu Fundwise’is edukalt investoreid kaasata sellise noore ettevõtte püüdlused, nagu 2012. aasta märtsis oma esimese katsetuse teinud Oivaline Tervislik Tort, pakutav osalus investori kohta oli 0,04% (168 eurot) kuni 16,83% (85008 eurot). Või siis järgmise generatsiooni elektrijalgrataste tootja Ööbik Cycles, investoritele pakuti 0,02%-list (125 eurot) kuni 11,75%-list (99 875 eurot) osalust, pärast kampaaniat tõusis ettevõtte väärtus 750 000 eurolt 849 875 eurole.

Äriprojektist saadav tulu jaotatakse projekti rahastanud investorite vahel proportsionaalselt nende investeeringuga. Selline ühine investeerimine võimaldab rahastada suuremaid äriprojekte, mida üksikud investorid ei jaksa iseseisvalt finantseerida.

Kinnisvaras kitsam ring

Ühisrahastamise valdkonna eraldi nišiks on kinnisvara arendusprojektide ja kinnisvara tagatisel laenamise valdkonnas (hüpoteeklaenamine) tegutsevad Crowdestate ja Estateguru, kes on kokku vahendanud investorite raha projektidesse pea 40 miljoni euro vääringus. Kuna turgu reguleeriv seadusandlus on karm, väljastatakse laene vaid äriühingutele, ent investeerida võib iga teovõimeline isik.

Crowdestate OÜ juhatuse liige Märt Meerits möönab, et tõepoolest, ühisrahastamine on kindlat sihti silme ees hoidvale noorele ettevõtjale võimalus vajalikule kapitalile ligi pääseda. Kuid n-ö intellektuaalsete investeeringute saamiseks tuleb tähelepanu suunata siiski raha omavate asjatundjate – nn äriinglite poole, sest lisaks rahale tulevad uued osanikud oskustega, kuidas ideest teostuseni jõuda ja võimalustega, mida saab edukalt äris ära kasutada. Ühisrahastusinvestori liikuma panevaks jõuks on dünaamika ja tootlus – kui projekti vastu on kõrgendatud huvi, lihtsustab see ka pisut väiksema investeerimiskogemusega investoritel otsuse langetamist, selgitab Meerits.

Kinnisvarale keskendunud ühisrahastamise ettevõtted ei ole klassikalises mõttes alg- või seemnekapitali pakkujad alustavale ettevõtjale. Kinnisvara pole ka valdkond, kus investorid tohutu vaimustusega ootavad ettevõtjaid, kes soovivad n-ö käe valgeks saada. Investeeringute mahud on seal suured ja eksimisruum on väga väike.

Kuid ettevõtete rahastamise tegevussuund on neil siiski olemas. “Meie poole pöördutakse näiteks laofinantseerimise küsimustes, kus panga jaoks on tehing kas liiga väike või kaupa liigutatakse väljaspool Eestit,” toob Meerits näite. „Me siiski keskendume projektidele, mille puhul saame aru, kuhu raha läheb ja kuidas see raha omakorda tagasi makstakse. Päris alustavatele ettevõtetele raha kaasamine nõuab teistsuguseid teadmisi,” lisab ta.

Ka Estateguru OÜ partner ja looja Marek Pärtel rõhutab, et ühisrahastamisest oma ettevõttesse lisakapitali otsijalt eeldatakse peale piisava tagatise ka selge äriplaani ning väljumisstrateegia olemasolu. "Samuti eeldame ettevõtjalt sotsiaalse vastutuse tajumist investorite ees, kellelt raha kaasatakse," lisab Pärtel. "Kui ettevõtjal on visioon, aga ta täpselt ei tea, mida ta teeb ning arvab, et ühisrahastus on lihtne võimalus rahvalt raha kaasata, siis ta eksib tugevalt."

ÜHISRAHASTAMINE

Loe juurde

  • …ühisrahastuse platvormidest: https://estateguru.co/; https://crowdestate.eu/home; https://fundwise.me/et/ettevotjale; https://markets.funderbeam.com/raise
  • Eesti ingelinvestoreid (omavad palju raha ja on valmis võtma kaalumisele väga varajases tegevusstaadiumis ettevõtete finantseerimist) ühendava assotsiatsiooni EstBan infovoldik: www.estban.ee/for-entrepreneurs/why
  • Tugiorganisatsioon www.startupestonia.ee/startup-ecosystem, ühisrahastuse platvorme ühendav katusorganisatsioon FinanceEstonia: www.financeestonia.eu

Soovitas Märt Meerits