Lao asukoha valik on ühteaegu nii teadus kui ka kunst. Igal asukohal on tavaliselt mingid eelised ja puudused, mistõttu sisaldab lõplik valik tavaliselt teatud kompromisse, õpetab „Logistika õpik kutsekoolidele”. Ehkki logistikaõppuritele kirjutatud, on tegemist igale (alustavale) ettevõtjale vajalike teadmistega, soovitame läbi lugeda.

Laondus on oluline, selles toodetakse lisaväärtust, kuigi see on tavaliselt mitu korda, isegi kümneid kordi väiksem kui tootmisprotsessis. Tootmisettevõtete asukoha teooria väidab, et kaupade asukoht on alati kõige kriitilisem nende jaoks, kes toodavad kõige vähem lisaväärtust. Sama põhimõtet saab rakendada ka ladude paiknemise kohta: enamasti kehtib põhimõte, et mida väiksem on toodetav lisaväärtus, seda lähemal peaks paiknema ettevõte koostööpartneritele või turgudele. Ehk siis: kui nikerdate üsna odavaid elemente, ei saa lubada, et kogu aeg läheks materjali toomisele, transpordi jm kuludest rääkimata. Jaotuskeskus või ladu, kus tegeldakse juba klientide erisoovidega, peab paiknema turu vahetus läheduses ehk võimalikult lähedal (hulgi)ostjale, edasimüüjale, kliendile.

Asukoht sõltub kliendi vajadustest

„Kõik laod on seotud suuremal või vähemal määral autovedudega, teatud juhtudel vajatakse lisaks raudteeharu või lennuvälja lähedust. Osa ladusid peab paiknema sadama territooriumil. Kuna autotransport on väga mobiilne, pole üldjuhul vaja eriti arvestada teenusepakkuja autopargi asukohaga,” selgitab õpik. Ka on maanteevedajad hajutatud üldjuhul suhteliselt ühtlaselt ja suudavad edukalt teenindada ka mitmekümne kilomeetri kaugusel asuvaid kliente.

Ladu on turundustööriist, seega tuleb lao asukoha valikul arvestada eelkõige teenuse kasutajate – klientide vajaduste ning soovidega. Kliente huvitab eelkõige, et veokulud oleks väikesed ja tarneaeg lühike. Klienti ei huvita vähemalgi määral, kus kaupa hoitakse senikaua, kuni see toimetatakse saajale –õigeks ajaks ja vastuvõetavate kuludega.

Üldjuhul on peaaegu alati tähtis, et laokompleks paikneks logistiliselt soodsas asukohas. Kui vaadelda võimalike vajaduste ringi, kehtivad logistiliselt soodsale asukohale järgmised nõuded:

  • sadama, lennuvälja ja raudteesõlme lähedus;
  • kaubaterminali(de) lähedus, kuhu saabub pidevalt kaup või viiakse seda terminali;
  • liiklussõlme lähedus, kust on võimalik sõita välja erinevatele magistraalteedele;
  • hea ligipääsetavus klientidel ja teenindaval veokipargil;
  • lähedus peamistele klientidele;
  • sõltumatus ülekoormatud liiklussõlmedest, tänavatest ja teedest;
  • muude laokomplekside ja jaotuskeskuste lähedus.

Lao asukoha määramine on tähtsamaid strateegilisi otsuseid, mida firma- või logistikajuhid peavad langetama. Kõik muud jaotusega seotud otsused on suhteliselt hõlpsasti ja väikeste kuludega parandatavad. Lao vale asukohaga seotud probleemid aga võivad minna ettevõttele heal juhul väga kulukaks, halvemal juhul võivad olla sellel ettevõtte jaoks pöördumatud tagajärjed.

Allikas: Logistika õpik kutsekoolidele, www.innove.ee/et/kutseharidus/oppematerjalid