Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse korraldatava Põhja-Balti Energiakonverentsi 2017 fookuses on Euroopa energiatulevik ja sellega seonduvad otsused: mis hakkab toimuma taastuvenergia vallas, mis energiatõhususega, milline hakkab edaspidi olema elektritarbimine ning millised sellega seotud ärimudelid.

Räägitakse sellest, mida tähendavad Põhja- ja Baltimaade jaoks taastuvenergia ja energiatõhususe direktiivide muudatused, valitsemisstrateegia aastaks 2030 (planeerimise ja aruandluse lihtsustamine) ning uus ettepanek elektrituru kujundamiseks. Muuhulgas puudutab konverents ka Eesti EL eesistumise programmis olevaid teemasid.

Olulisemate esinejate hulgas on Mårten Westrup, Euroopa Komisjoni energiadirektoraadi energiapoliitika koordinatsiooni juht ja Jean Arnold Vinois, Jaques Delors Institute.

Konverentsi sihtgrupiks on linnade ja maapiirkondade kohalike omavalitsuste esindajad, riigiametnikud, valdkonna asjatundjad, teemaga kokku puutuvaid ettevõtjad ning tarbijate huvigrupid.