Sama päeva varahommikul kell 7.45 toimub ka Hiiumaal Sõru sadamas parvlaeva pidulik teenistusselähetamine ja ristimine. Laeva ristiema on Milvi Vanatoa, Hiiumaal Sõrul asuva muuseumi rajaja ja rannarahva ning mereajaloo talletaja. Esimesele reisile väljub laev reisigraafiku järgi Sõrult Triigi sadama suunas kell 8.15.

Selle parvlaeva puhul oli riik tellijana ja BWB laeva ehitajana planeeritust nii valmistamisel, katsetamisel kui üleandmisel graafikust isegi ees. Lepingu järgi tuli BWB-l Soela Veeteede Ametile kui riigi esindajale üle anda 26. aprillil, seda tehti aga juba 19. aprillil.

Võrreldes praegu Sõru-Triigi liinil kurseeriva laevaga mahutab uus laev ligikaudu sama palju sõidukeid ja reisijaid, samas pole laeva vaja sadamas ümber pöörata ehk reisi aeg on selle võrra lühem. Samuti on uue laeva manööverdusvõime ja merekindlus oluliselt paremad. Soela operaatorfirmaks on AS Kihnu Veeteed.

Parvlaeva pardale mahub kuni 200 inimest ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Nime sai laev Hiiu ja Saare maavalitsuse korraldatud konkursi tulemusena, kus omavahel lepiti kokku, et laev hakkab kandma saari ühendava väina nime. Laev on 45 meetrit pikk, 12 meetrit lai, süvist on tal 2,7 meetrit ja ta arendab täislastis kiirust 12 sõlme, laeva pardal töötab korraga kuueliikmeline meeskond.

Soela ehitust rahastati 85 protsendi ulatuses perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning 15 protsendi ulatuses riigieelarvest. Laev maksis 9,4 miljonit eurot. Tegu on viimase laevaga kuuest, mille riik otse tellis väikesaartega ühenduse pidamise projekti raames. Varem on sama projekti raames BWB-s valminud Abrukaga ühendust pidav parvlaev Abro ja Ruhnu liini teenindav parvlaev Runö, Kihnu, Manija ja mandri vahet sõitev Kihnu Virve ning Vormsi ja mandri vahet sõitev Ormsö. Lisaks ehitas Reval Shipbuilding sama projekti raames Prangli ja mandri vahet sõitva parvlaeva Wrangö.