HKScani kommunikatsioonijuht Marja-Leena Dahlskog ütles Ärilehele, et kontsernis kokku kärbitavast 160 töökohast asub 60 Rootsis, 60 Soomes ja 23 Baltimaades. HKScani organisatsioon Baltimaades koosnebki sisuliselt Eesti üksustest, seega käib see viimane arv Eesti kohta.

"Kümnekonna inimese tööleping lõpetatakse. Kümnekonna inimese leping on aga kas lõppemas ja seda ei pikendata enam või on inimene töölt lahkunud või lahkumas ning kedagi ei võeta enam tema asemele," selgitas Dahlskog.

Dahlskogi sõnul puudutavad töötajaskonna kärped kesk- ja allastme juhte ning juhtivspetsialiste ja spetsialiste. "Tootmisüksuste töötajate arvu ei vähendata," ütles ta.

Koondamised on osa HKScanis parasjagu käivast reorganiseerimisest. Reorganiseerimine ei tähenda Dahlskogi sõnul mitte operatsioonide ja tegevuste kontsentreerimist ühte või teise üksusse, vaid pigem hierarhia lühendamist.

"Näiteks Balti üksuse senine juht Teet Soorm raporteeris Soome üksuse juhile, kes allus peadirektorile. Nüüd raporteerib uus Balti üksuse juht Anne Mere otse peadirektorile, ehk üks hierarhia aste jäi vahelt ära. Nii on ka teiste üksustega," selgitas Dahlskog. "Reorganiseerimine tähendab struktuuri korrastamist ja madaldamist ehk ülearuse hierarhia kaotamist. Töökohtade vähendamine on lihtsalt üks selle protsessi osa, mille eesmärk on tegevuse efektiivsemaks muutmine."