"Nii Balticconnectori ehitus kui hiljuti sõlmitud kokkulepe kõiki Balti riike hõlmava gaasibörsi käivitamiseks kannavad ühist eesmärki jõuda 2020. aastaks Balti-Soome ühtse gaasituruni, mis oleks unikaalne Euroopas, ühendades piiranguteta neli riiki,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi pressiteate vahendusel.

Balticconnectori merealuse torustiku ehitushanke mahtu kuuluvad merepõhja modifitseerimistööd, torustiku paigaldus, randumiskohtade ehitus, torustiku survekatsetus ja sellele järgnev torustiku kuivatamine.

Hanke tulemus selguvad praeguse kava järgi 2018. aasta kevadel. Gaasiühendus on kavas kasutusele võtta 2020. aastal.

Balticconnectori merealuse torustiku materjali hangivad projekti arendajad teise hankega samuti ühiselt. Hanketeated ilmusid Euroopa Liidu hangete infosüsteemis.

Lisaks merealusele osale toimuvad nii Soomes kui Eestis hanked ühenduse maismaatorustiku ja kompressorjaamade ehitamiseks. Eesti poolel viib Elering läbi hanked Kiili-Paldiski torustiku ning Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade rajamiseks.

150 kilomeetri pikkune Balticconnectori gaasitoru algab Kiili lähistelt Harjumaal, möödub Keila linnast ja läheb merre Paldiskis, planeeritava LNG terminali juures. Soome poolel jõuab gaasitoru maismaale Inkoos ning liitub Soome gaasivõrguga Siuntios. Balticconnectori projekti kaasrahastab Euroopa Liit.