Õhkbatuudi teenuse pakkuja peab toote paigaldamisel ja kasutamisel lähtuma kõigist tootjapoolsetest juhistest ning lõpptarbijatele tuleb anda teavet, kuidas batuuti ohutult kasutada.

Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ette nähtud ohutusteave batuudi kasutajale peab laatadel, väliüritustel ja mängualadel kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi juures välja toodud.

Üritustel tuleb tagada täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist. Kui kasutusel on palju batuute korraga, siis tuleb tagada piisav järelevaatajate hulk, tagamaks ohutus.

Kui batuut renditakse ürituse, näiteks laada vms tarbeks, peab rendileandja andma tootega kaasa põhjalikud kasutus- ja paigaldusjuhised, nende seas ankrute paigaldamise meetod, maksimaalne ohutu tuule kiirus, paigaldusala nõuded jne.

Tarbijakaitseamet on seisukohal, et eelkõige peaks batuudi paigaldamine jääma rendileandja kui spetsialisti tööks. Kui paigaldamine jäetakse siiski rentniku ülesandeks, tuleb batuudiga anda kaasa väga selged ja põhjalikud kirjalikud paigaldusjuhised ja ohutut kasutamist puudutav teave.

Rentnikul on oluline teada mis vanuses ja mitu last korraga võivad batuuti kasutada ning millised on reeglid ohutule käitumisele batuudil, nt keeld söögi, joogi ja nätsuga hüppamiseks, saltode tegemise ja batuudi külgedel ronimise ja rippumise keeld jne.

Rendilevõtjale tuleb esitada kogu oluline teave, mis tootja on tootega kaasa andnud, nende seas juhised kuidas käituda eriolukordades nagu ootamatu vihm, tuule tugevnemine, batuudi tühjenemine, elektrikatkestus.

Tarbijakaitseamet soovitab ka tarbijatel, kes oma lapsi batuutidele mängima saadavad või batuute koduõuele tellivad, pöörata tähelepanu teenusepakkuja tegevusele. Kahtluse korral tasub küsida kohapeal teenusepakkujalt täiendavaid selgitusi batuudi ohutuse ning kasutamise kohta.

Tarbijakaitseameti nõuanded, mida jälgida batuudi ohutuse tagamisel:

  1. Välitingimustes kasutatavad batuudid peavad olema ankurdatud ning kõik tootjapoolsed kinnituskohad, sh kõrgete batuutide ülemised ankurduskohad, peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud ka juhul kui batuut asub kõval pinnasel, näiteks asfaldil.
  2. Täispuhutav batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, näiteks elektriliinid, aiad, puud jne.
  3. Õhkbatuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest.
  4. Õhkbatuudi ümber tuleb tagada vaba ala.
  5. Puhur ja kaablid ei tohi olla kättesaadavad tarbijatele ega teistele kõrvalistele isikutele, sh välistada tuleb juhtmetesse takerdumise võimalus.
  6. Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ettenähtud ohutusteave batuudi kasutajale peab laatadel, väliüritustel, mängualadel jne kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi juures välja toodud. Muu hulgas peab olema kirjas mitu inimest tohib korraga batuudil hüpata, mis vanuses, kaalus või kasvus lapsed batuudil hüpata tohivad, hüppamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all, ei tohi teha saltosid, mürada, tõugelda jne.
  7. Vajalik on tagada täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist, sh kasutajate arvu, ning saab koheselt reageerida õnnetuse või batuudi tühjenemise korral.
  8. Batuut ei tohi olla rebenenud, vigastatud vms;
  9. Peab olema teada, milline on igale batuudile tootja poolt lubatud maksimaalne kasutajate arv, kasutaja maksimaalne pikkus ning seda tootja poolt etteantut peab järgima.
  10. Tuleb jälgida ilmastikuolusid. Vihma ja tugeva tuulega (tuulekiirus enam kui 11 m/s) õhkbatuuti kasutada ei tohi.
Õhkbatuutidega pakutava teenuse ohutus kuulub tarbijakaitseameti prioriteetide sekka. Kui tarbijal tekib kahtlusi batuuditeenuse ohutuse osas, siis ta võib vihjega pöörduda tarbijakaitseameti poole e-posti aadressil info@tarbijakaitseamet.ee või telefonil 620 1707.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid