Nortali juhatuse liikme Oleg Shvaikovsky sõnul on Eestis ja Põhjamaades suur osa teenustest ja ärist e-kanalites, kuid e-commerce’i globaalne liider ja valdkonna eestvedaja on siiski täna USA, mistõttu on suur kompliment, et ettevõte on valitud niivõrd mastaapset projekti arendama ja läbi viima.

„Tegu on meie jaoks vaieldamatult kõige mastaapsema projektiga e-kaubanduse valdkonnas. On põnev ja vastutusrikas väljakutse luua terviklik ja kõikehõlmav e-kaubanduse lahendus Põhja-Ameerika ühele suuremale telekomifirmale, mis hakkab teenindama iga-aastaselt umbes 100 miljonit lõppkasutajat,“ lisas Shvaikovsky.

Nortal on teostanud arvukalt projekte e-kaubanduse valdkonnas klientidele nii Eestis kui ka Kanadas, Hollandis, Soomes, Leedus, Lätis ja Põhjamaades. Möödunud aastal ühines ettevõte Elementiga, Põhja-Euroopa juhtiva strateegia- ja tehnoloogiaettevõttega B2B turunduse ja müügi vallas, mille tulemusel lisandus Nortali teenuseportfelli uus teenusekontseptsioon ja ärisuund Revenue Science. Teenus baseerub suurandmete teaduspõhisel süvaanalüüsil, eesmärgiga leida ’pudelikaelad’ ettevõtte protsessides ja kasvatada äri.

E-kaubanduse vallas on Shvaikovsky sõnul ettevõtete arengus tihti suurimaks takistuseks infotehnoloogia, müügi ja teiste ettevõtte tegevusalade, funktsioonide ja protsesside käsitlemine eraldiseisvate üksustena ning teadmiste puudumine, kuidas andmed ettevõtte kasuks tööle panna.

„Usume, et nii nagu teaduses toimuvad täna suurimad avastused ja arenguhüpped erinevate valdkondade piirimail, neid ühendades ja koostööst sünergiat otsides, on ka ettevõtetel võimalik oma potentsiaali täies mahus realiseerida just erinevate äri funktsioonide ja protsesside sünergia kaudu. Oleme seda ka praktikas tõestanud ning sellel põhimõttel on Nortal välja töötanud ka oma teenuskontseptsioonid, nende hulgas ka Revenue Science,“ lisas Shvaikovsky.

Revenue Science teenusekontseptsiooni on Shvaikovsky sõnul kokku põimitud ettevõtte ja ekspertide aastatepikkune kogemus ja teadmised suurandmetest, andmekaevest ja süvaanalüütikast, müügist ja turundusest e-kanalites, andmekaitsest ning kasutajakogemuse disainist.
Nortal tegutseb täna ligikaudu 20 turul, teostades ärikriitilisi ja suure ühiskondliku mõjuga projekte Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas ning Põhja-Ameerikas. Ettevõtte 13 kontorit asuvad kaheksas erinevas riigis, peakontor asub Tallinnas.