Käesoleva aasta 18. jaanuaril jõustunud välismaalaste seaduse erandil ehk startup viisal, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit startupidele Eestisse ümberasumist ning Eesti startup ettevõtetel välistöötajate Eestisse värbamist, on möödunud esimesed edukad kolm kuud. Selle aja jooksul on startup viisale kandideerimiseks esitanud avalduse 106 startup-ettevõtet 29 eri riigist.

Lihtsustatud tingimustel viisa või elamisloa saamiseks peab ettevõte täitma avalduse kirjeldamaks oma äri ning meeskonda, mida seejärel hindab Eesti startup kogukonna liikmetest koosnev eksperdikomisjon.

Seni on eksperdikomisjonilt positiivse otsuse saanud 39 ja negatiivse 62 avaldust, hindamisel on veel 5 ettevõtte avaldused. Kõige enam kandideerijaid on olnud Ukrainast, Indiast, Venemaalt, Valgevenest ja Türgist. Seejuures kõige edukamaks on osutunud Ukrainast, Valgevenest ja Türgist pärit kandidaadid.

Positiivse otsuse järel on startupidel vajalik esitada viisa või elamisloa taotlus Eesti välisesindusele või politsei- ja piirivalveametile, kellelt startupi asutajana Eestis oma ettevõtte kävitamiseks ja kasvatamiseks on viisat või elamisluba siiani taotlenud 44 inimest.

Kuivõrd elamisloa protsess võib kesta kuni paar kuud, on lõviosa taotlusi veel menetlemisel. Positiivseid otsuseid on seejuures hetkel saanud India ja Ukraina kodanikud.

Eesti startupis töötamise jaoks on aga viisat või elamisluba taotlenud 42 inimest, neist kõige enam positiivseid otsuseid on saanud Ukraina ja USA kodanikud. Kandideerinuid on aga ka näiteks Kolumbiast, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Filipiinidelt, kes tänasel hetkel veel oma taotluste osas otsuseid ootavad.

Ukrainast pärit Tomi Piriyev on üks esimesi ettevõtluseks startup viisa saanutest ning leidis selle võimaluse enda sõnutsi väga sobival ajal. “Olin juba mõnda aega olnud e-resident, kui tulin kohapeale Eestiga lähemalt tutvuma. Nähes kui hästi siin avalikud teenused toimivad ning kui lihtne on ettevõtlusega tegeleda, soovisin enda ettevõttega ka füüsiliselt Eestisse relokeeruda. Minu jaoks tuli startup viisa lansseerimine täpselt õigel ajal,” ütles startup asutajast Piriyev.

“Eestist on meil seni vaid positiivsed kogemused olnud – väga soojad ja tervitavad inimesed, suurepärane ettevõtluskeskkond, hea infrastruktuur ning positiivne suhtumine inglise keelt kõnelevatesse inimestesse nii Tallinnas kui Tartus,” jagas oma esmaseid muljeid Avijit Sarkar, startup ettevõtja Indiast.

Tema ettevõte tegeleb hetkel ürituste, restoranide ning muu meelelahutuse broneerimiseks kasutatava mobiili- ja veebirakenduse Audience arendamisega Euroopa turule ning mehe lootus siinse elu suhtes on, et startup kogukond saaks neid tervitav olema ja et kohalikud pangad oleksid valmimad välismaalastest ettevõtjatele enda teenuseid pakkuma.

“Startup viisade programmi käivitamisel ei osanud me nii suurt huvi prognoosida, kuid on hea meel näha, et täna on huvi suuresti tulnud orgaaniliselt läbi eestlaste ja Eesti sõprade soovituste. Protsess on uus meile kõigile ja startupile sarnaselt proovime seda pidevalt paremaks muuta. Hetkel on kõige olulisem siiski see, et siia tulevad inimesed tunneksid, et on ühiskonnas oodatud ja saavad positiivse kogemuse,” kommenteeris programmi esimese kolme kuu tulemusi startup viisa projektijuht Rivo Riistop Startup Estoniast.