Hinda põranda konstruktsioone ja ruumi kõrgust

Kui maakodu pööningu all tundub olevat piisavalt ruumi, et alustada väljaehitamise projektiga, tuleb ühtlasi kontrollida vahelae ehk pööningu põranda kandevõimet. Kui hoone planeerimisel pole algselt arvestatud katuselause kasutuselevõtuga, võib vahelae konstruktsioon tugevdamist nõuda. Kui kontroll jäetakse õigel ajal tegemata, tuleb tagantjärele ümbertegemine kulukam. Pädevaid hinnanguid ehitise konstruktsioonide kohta annavad ehitusinseneri kutsega inimesed.

Pööningut toaks ehitades on oluline otsustada, kas seda tehakse vaid suviseks lahenduseks või plaanitakse pööningut kasutada aastaringselt. Sellest sõltub piirdekonstruktsioonide soojustamise vajadus aga samas ka ventilatsiooni- ja küttelahendus. Kui tuba on ainult suviseks kasutamiseks, ei vaja see põhjalikku soojustamist ja ruumi suurus ehitamise käigus märkimisväärselt ei muutu. Küll võib aastaringseks elamiseks nõuetekohase soojustusega pööningu väljaehitamine niigi ahast ruumi veelgi vähendada. Ühtlasi tasub läbi mõelda, kas põrand tahetakse muuta helikindlamaks, sest see eeldab spetsiaalse heli isoleeriva villa kasutamist.

Pööningu põrandale, seina ja lakke sobib puit

Vaid suviseks kasutamiseks mõeldud toa põrand, seinad ja lagi tasub planeerida puidust. Laudis sobib maakodusse, ühtlasi peab see kütmata ruumis hästi vastu. Kui krohv ja värv hakkavad pikalt kütmata ruumis varsti kooruma ning tapeet hallitama, siis laudisega ei juhtu reeglina midagi. Puitmaterjali on saadaval erinevale maitsele ning lauda müüakse juba ka värvitud või vahatatud kujul, mis teeb töötegija elu lihtsamaks. Väikeses ruumis mõjuvad kõige paremini valgeks toonitud lauad ja seejuures on juba maitseküsimus, kas puidu struktuur peaks läbi kumama või mitte.

Laudpõranda saab enamasti rajada olemasolevale puitkonstruktsioonile ning põranda võib hiljem vastavalt maitsele kas lakkida, värvida, vahatada, seebitada või õlitada. Kui laudis üldse ei meeldi, võib pinnakatteks kaaluda ka teisi looduslikke alternatiive, näiteks vineerist seina või korgist põrandat.

Suviseks kasutamiseks planeeritava pööningu jaoks piisab enamasti juba akendest otsaviilus. Kui loomulikku valgust on siiski vähevõitu on võimalus planeerida otsaviilu aknaid juurde või paigaldada katuseaken. Võimalusel võiks eelistada aknaid otsaseinas, sest katuseakna paigaldamine on üldjuhul töömahukam ja seega kallim.

Nõudlikumad tööd jäta spetsialistile

Elektritööde teostamisel tuleb alati kaasata pädev spetsialist. Ennekõike saab elektrik anda hinnangu, kas olemasoleva elektrivõimsuse baasil tuleb uue paigaldise välja ehitamine kõne alla või on vaja peakaitset suurendada. Tavaliselt ühe lambi ja pistiku jaoks ikka võimsust jagub, peab lihtsalt jälgima, et korraga palju tarbijaid võrku poleks ühendatud.

Küttekollete valimisel pööningule tuleb arvesse võtta nende massi - kaalub ju korralik tellisahi 2-3 tonni. Põranda kandevõimest lähtudes tuleb leida mõistlik kompromiss küttekolde kaalu ja salvestusomaduste vahel. Hinnangu küttekolde ühendamise võimaluste kohta olemasoleva korstnaga võib anda vaid kutsetunnistusega pottsepp. Mõnikord piisab ka vana korstna remondist ja uut pole vaja rajada. Paraku osutuvad küttekolde rajamisel tehtud vead hoonete jaoks kõige „ebatervislikumaks“.

Kui pööning planeeritakse vaid suviseks kasutamiseks, siis pole otstarbekas trepihalli rajama hakata, piisab täiesti luugiga integreeritud pööninguredelist. Teisalt võib ehitada õue lihtsa trepi, nii et korrustele oleks eraldi sisspääsud. Lisatrepiga koos võib rajada pööningu otsaseina ka rõdu, mis võimaldab nii visuaalselt kui ruumiliselt pööningualust tuba ka õue laiendada.

Nutikate ideede teostamisega kaasnevate kulude finantseerimiseks pakub vajadusel lahendust Bigbank.

Bigbank AS on finantsteenuseid osutav ettevõtja. Enne mis tahes lepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.