„Kohtu hinnangul on menetlusalune isik käitunud ametiühingu suhtes pikemat aega äärmiselt üleolevalt. E. Laidvee on keeldunud tunnistamast usaldusisiku suhtes tulenevaid kohustusi. [- - -] Vähe sellest, ta on suhtunud ükskõikselt ka tööinspektsiooni märkustesse (…), ei ole muutnud mingilgi moel oma käitumist. Karistust kergendavad asjaolud antud asjas puuduvad.” Seesuguses järsus toonis pani Harju maakohus paika Transiidikeskuse (TK) endise juhi Erik Laidvee, kellest sel nädalal sai riigifirma Eesti Raudtee peadirektor.

Tööinspektsiooni ettekirjutusest alguse saanud kohtusaaga on üks paljudest, kus Transiidikeskus AS ja selle meremeeste ametiühingusse (EMSA) koondunud töötajad piike on murdnud. 14. märtsil 2017 lõpu saanud kohtusaaga on seni üks väheseid, mille otsus on jõustunud ja kus Erik Laidvee füüsilise isikuna on väärteokorras kohtulikult süüdi mõistetud ametiühingu ja selle liikmete töö takistamises. „Et hoiduda edaspidi analoogsete süütegude toimepanemisest,” määras kohus Laidveele ka kolme eri paragrahvi alusel maksimumtrahvi.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega