“Riigi huvi on targemad ja paremini tasustatud töökohad, kuid sisuliselt karistatakse neid edukaid ettevõtteid, mis selleks ka kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid palkavad ja koolitavad,” ütles Raido Pikkar. Tema sõnul on pikalt arutatud riigi tööjõumaksude ebamõistlikult kõrget taset, kuid tegudeni pole jõutud, mistõttu toob ta lauale idee vähendada sotsiaalmaksu või kehtestada selle lagi nendele ettevõtetele, mis tegelevad aktiivselt teadus- ja arendustegevusega.

“Võimalus on teha ülikoolide juurde nõuandev komision, mis saab teha ettepaneku, kas anda ettevõttele järgmiseks aastaks sotsiaalmaksu vähendamine ja millises mahus, kuid minu arust on mõistlik suurusjärk 1-5 protsenti,” lisas Pikkar. “Riigil on plaan tõsta aastaks 2020 teadus- ja arendustegevuse investeeringute taset kolme protsendini SKPst ja maksusoodustus annaks sellele kindlasti hea tõuke,” tõi ta näite riiklikust prioriteedist, mis ka ettepanekut toetab.

Pikkari hinnangul tuleb veel paremaks teha ka ülikoolide õppekavade praktilist poolt. “Kui oleks minu teha, kehtestaksin nõude, et 10% õppekavast tuleb täita häkatonidel ja koolitusprogrammides osalemisega, mitte ei piirduks vaid praktikatega ettevõtetes,” näitlikustas Pikkar. “Ja kui tudengid käivad erasektoriga aktiivselt läbi, siis nüüd tuleb sarnasele tasemele aidata õppejõud, kasvõi motiveerides tasustatud praktikatega, et paremini sünkroniseerida ülikoolide ja ettevõtete ootusi ning vajadusi,” lisas ta.