Eestist armastatakse rääkida kui e-tiigrist, kuid samavõrra kõlab ka kriitikat, et uuenduslikkus olevat e-vallas, eriti just riigihalduses toppama jäänud. Peagi paneb Eesti e-valitsemise proovile ka haldusreform – kuidas saadakse hakkama näiteks erinevate andmebaaside ühildamisega? Vajadusest viia e-valitsemine uuele tasemele räägitakse ka Põhjamaades, sest aina suurem tehnologiseeritus toob kaasa ka muutused ühiskonna toimimises.

„Ka avaliku teenuse loomisel on vajalik loov sisend ja antud kontekstis peame selle all silmas teenusedisaini ehk kasutajakeskset mõtlemist,“ täiendab Loomettevõtluse Akadeemia korraldamises kaasa lööva Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet. „Innovatsiooniprotsessi käivitab loov mõtlemine ning see on ka põhjus, miks Loov Eesti esimest korda avaliku sektori teenustega seotud projekti kaasatud on.“

„Kodaniku mugavus oma riigi või omavalitsusega suhtlemisel on otseselt seotud paiga atraktiivsusega. Mida paremini ja kiiremini saab inimene ühe või teise avaliku teenuse kätte – näiteks poesabas autojuhiloa taotluse tehtud –, seda enam võib ta olla huvitatud selles linnas või riigis elamisest ja seal ka oma maksude maksmisest. Kuidas sellele aga uuenduslike e-toodete ja -teenustega kaasa aidata?“ põhjendab Akadeemia korraldaja, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik Grete Kodi teemavalikut. „Põhjamaades tajutakse selgelt, et Eestilt on e-vallas õppida: heaks näiteks on Eesti ja Soome ühine X-tee lahendus, mis võiks eduloo korral veelgi enam laieneda. Samas on ka Põhjamaadest paljus eeskuju võtta. Soomes tegeletakse aktiivselt e-teenustega, et linnu kodanikele atraktiivsemaks muuta – näiteks Helsinki pakub ettevõtetele võimalusi oma avaandmete baasil uute toodete ja teenuste prototüüpe välja arendada. Kuhu e-riik suunduda võiks, mis on läinud hästi, mida teha edaspidi paremini – selle arutamiseks tahamegi ühe laua taha tuua nii avaliku kui ärisektori esindajad ja IT-ettevõtted.“

Loomeettevõtluse Akadeemiat korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eestis, Creativity Lab ja Loov Eesti, partnerite hulgas on ka Garage48, Latitude59, E-riigi Akadeemia, Open Knowledge Estonia ja Creative Business Cup.