Väidetavate kantimistehingute tõttu Tallinna Äripanga, panga tütarfirma TBB Liisingu ning ekspolitseiniku, praegu peamiselt kinnisvaravaldkonnas tegutseva Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ vastu esitatud hotelli Kolm Õde tagasivõitmise nõude ja/või kahju hüvitamise nõude asjas toimus esimene kohtuistung, millel kuulati hageja-poolseid tunnistajaid.

Peamiseks küsimuseks oli, kas endine TBB Liisingu juhatuse liige ning Tallinna Äripanga laenuosakonda juhtinud Oleg Afanasjev on hageja esindajatele näidanud ja kirjeldanud e-kirju, mis tõendavat Äripanga plaani hotelli kinnistu ülevõtmiseks ning ühe Veiko Kulla allkirjaga lepingu võltsimist.

Kui tunnistaja Afanasjev kurtis kehva mälu üle ning enda kinnitusel ei mäletanud, et oleks selliseid meile näidanud, siis ülejäänud kolm tunnistajat kinnitasid toimunut.

Samuti tunnistajana kohtus esinenud hagi taga olev Irina Wientjes esitas kohtule ka sõnumivahetusprogrammi Viber kaudu toimunud vestlused Afanasjeviga.