Sarapuu saatis kommentaari Nõmme elanike prügisaaga loole. "Annan tähtaja pühapäeva õhtuni, kui selleks ajaks ei ole jäätmeveofirma BWM, kes hetkel Nõmmel vedu teostab, töid korrektselt toimima saanud, siis lõpetame lepingu ja töid hakkab teostama AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, kellel on olemas vajalik tehnika ja oskused. Täpselt niimoodi toimub ka kesklinnas, kus alates 25.maist teostab jäätmevedu linnale endale kuuluv ettevõte," kirjutas ta.

Tallinna linna keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhile Kristjan Margile tuli abilinnapea teada üllatusena. "Mul on täna olnud kohtumisi täis päev ja minuga ei ole sellel teemal konsulteeritud," ütles ta.

Eesti Ekspress kirjutas märtsis, et Arvo Sarapuu on variisikute kaudu sisenenud Tallinna prügiärisse. Tallinna linnavalitsuse korraldatud prügiveo konkurssidel on nimelt kahel viimasel aastal võidutsenud osaühing Baltic Waste Management (BWM). Tegemist on tundmatu riiulifirma, mis hakkas järsku pärast registreerimist (oktoobris 2014) Tallinna linnahangetel domineerima. Võitmiseks ei pakkunud BWM isegi mitte kõige odavamat hinda, linnametnikud on ikka leidnud viisi, kuidas konkurentide pakkumised tühiseks kuulutada ja BWM prügiveo hanke võitjaks kuulutada.

Vaatamata hangete võitmisele, on BWM-l tekkinud alates 10. maist maksuvõlg, mis ulatub hetkel 6413,40 euroni.

Nõmme elanike eestvedamisel valmis aprilli alguses Baltic Waste Managementi ja Tallinna abilinnapead Arvo Sarapuud puudutava prügiveo probleemide vastu astuv petitsioon. Sellega nõutakse BWM-i prügiveo lõpetamist ja professionaalse prügiveo taastamist Tallinnas.

Nõmme elanike Facebooki lehel kogub toetust postitus, milles nõutakse järgmist:

  1. Tagada Tallinna linna käes olevate vahenditega kõikide seni graafikujärgselt Nõmme piirkonnas äraviimata jäätmete äravedu hiljemalt 28. maiks 2017.aasta õhtuks.
  2. Hankelepingu tühistamise korraldamist AS Baltic Waste Managementiga ja temalt jäätmeveo õiguse äravõtmist Nõmme piirkonnas Tallinna jäätmehoolduseeskirja alusel alusel hiljemalt 30. juuniks 2017. aastaks.
  3. Kuni uue, edukaks kuulutatud, ausa ja läbipaistva hanke rakendumiseni, pöörduda tagasi korraldamata jäätmeveo juurde, tehes esmalt koostööpakkumine Nõmmel kogemust omavale AS Ragn Sellsile.
  4. Teie poolt avaliku vastuse esitamist Nõmme Sõnumite järgmises numbris koos ajaliselt määratud tegevuskavaga, kuidas kavatsetakse tagada toimiv jäätmevedu Nõmmel.