"Võin öelda väga selgelt ja kindlalt, et nii ei tohi teha. Siin on selgelt näha kolme seaduse – jäätmeseaduse, konkurentsiseaduse ja riigihangete seaduse – rikkumist," ütles Tamm.

„Tegemist on sisetehinguga, millega rikutakse jäätmeseadust ja riigihangete seadust,“ kommenteeris ta tänast Arvo Sarapuu pöördumist, kus abilinnapea andis hetkel Nõmmel prügi vedavale Baltic Waste Managementile (BWM) pühapäevani aega, et tööle hakata, vastasel juhul võtaks jäätmeveo üle AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

„Selgelt on sellise ultimaatumi näol tegemist jäätmeseaduse rikkumisega. BWM on osalenud hankel ja saanud selle läbi õiguse Nõmme piirkonda teenindada. Neile kuulub praegu Nõmme piirkonnas ainuõigus ja neil on ka korraldatud jäätmeveoluba. Nii kaua kui see luba kehtib, ei tohi mitte ükski teine ettevõte selles piirkonnas prügi vedada. Iga ettevõte, kes seal peale BWM-i prügi veab, on jäätmeseadust rikkunud,“ rääkis ta.

Tamme sõnul ei aita ka Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse muutmine BWM-i allhankijaks, sest ka siis rikutakse seadust.

„Kindlasti on tegemist ka sisetehingu reegli rikkumisega. Sisetehing tähendab seda, et kui riigihangete seadus näeb erandina, et kui linn tahab tellida teenuse linna aktsiaseltsilt, siis üldiselt ta võib seda teha, aga jäätmesektoris on see keelatud jäätmeseaduse paragrahviga 1 lõige 5, mis ütleb, et jäätmesektoris ei ole sisetehingute tegemine lubatud. Seega on rikutud nii jäätmeseadust kui ka riigihangete seadust.“

„Samuti on ultimaatum ka Euroopa Liidu konkurentsireeglite rikkumine, sest konkurentsireeglid ütlevad, et riik ja kohalik omavalitsus ei tohi anda eelisõiguseid, millega antakse ühele ettevõttele turgu valitsev seisund või toetatakse seda.“

„Neid rikkumisi on Arvo Sarapuu poolt pakutud ultimaatumis nii massiivselt, et ma ei näe mingit võimalust, kuidas see saab olla seaduslik. Siin saab rahandusministeerium algatada järelvalvemenetluse ning teha väärteo trahvi linnale. Siin saab jäätmeseaduse järelevalvaja vaadata, kas tuleb kelleltki jäätmeluba ära võtta. Keskkonnainspektsioon saab teha ettekirjutuse hanke korraldamiseks ja lisaks siis on õigus igal elanikul ja ettevõttel, keda see puudutab, õigus kohtusse minna. Ainuke asi, mida Tallinna linn saaks teha juhul kui BWM ei saa oma tööga hakkama, on nendega lepingu lõpetamine ja korraldada uus hange. Milleks see hangete kord siis üldse mõeldud on?“ rääkis ta.

Sisetehingute lubamist jäätmeäris on Keskerakond üritanud viimasel ajal läbi suruda. Esimest korda esitas selle riigikogu majanduskomisjonile Mailis Reps, kelle muudatusettepanek läbi ei läinud. Sellel teisipäeval esitas sama ettepanku uuesti Keskerakonna esimees Kersti Sarapuu.

Arvo Sarapuu ultimaatum: tehke töö ära või anname teisele

Arvo Sarapuu saatis täna Sarapuu saatis kommentaari Nõmme elanike prügisaaga loole. "Annan tähtaja pühapäeva õhtuni, kui selleks ajaks ei ole jäätmeveofirma BWM, kes hetkel Nõmmel vedu teostab, töid korrektselt toimima saanud, siis lõpetame lepingu ja töid hakkab teostama AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, kellel on olemas vajalik tehnika ja oskused. Täpselt niimoodi toimub ka kesklinnas, kus alates 25. maist teostab jäätmevedu linnale endale kuuluv ettevõte," kirjutas ta.