„Google juhib brändide edetabelit Leedus ja Eestis ning Swedbank on ülekaalukas liider Lätis. Balti riikide esikümnes on ühiseid brände üldse kokku vaid kolm: Google, Swedbank ning Facebook,“ sõnas Emori uuringuekspert Aivar Voog.

„Osa brände on tugevad põhiliselt kahes riigis – näiteks Telia on Eestis ja Leedus ühine esikümne bränd. Maximat aga eelistatakse põhiliselt Leedus ja Lätis, Eestis on Maxima esikümnest välja kukkunud ning on nüüd 14. kohal. Gmail on tipus Eestis ja Leedus, kuid Lätis kasutatakse selle asemel enam Inbox.lv-d. Youtube’i eelistatakse rohkem Eestis ja Leedus, Lätis asetseb Youtube 11. kohal.“

Emori uuringuekspert Katrin Männaste lisas, et enamik brände, mis kuuluvad Balti riikides tippu, on põhiliselt vaid ühe riigi spetsiifilised. „Siinkohal tasub esile tõsta Eesti ja Läti magusatootjaid Kalevit ja Laimat, mis on tarbijate eelistuste tippu kuulunud aastakümneid. Leedus sellise pika ajalooga ja populaarset magusabrändi ei ole. Leedu edetabeli huvitavaimaks tulemuseks on Lidli kerkimine seitsmendale kohale ainult üheaastase tegutsemise järel, mis näitab selle brändi ootustele vastamist Leedus,“ rääkis Männaste.

Uuring viidi läbi Eesti, Läti ja Leedu 15–74-aastase elanikkonna seas. Valim koostati ja vajadusel kaaluti lähtuvalt elanikkonna proportsioonidest. Valimi suuruseks oli vähemalt 1000 inimest riigi kohta. Küsitlus toimus 2017. aasta aprillis. Brändide nimekiri on koostatud eelmiste brändide edetabeli uuringute alusel. Igas riigis kaasati uuringusse ligi 150 kaubamärki. Esimeses voorus näidati vastajale juhuslikult moodustatud komplekte 30 kaubamärgi logo ja nimega ning paluti neist välja valida kuni 5 meeldivaimat. Teises voorus valis vastaja nendest kuni 25-st tema väljavalitud brändist kuni 5 kõige meeldivamat.