Eelmisel reedel esitas abilinnapea Arvo Sarapuu jäätmeveofirmale Baltic Waste Management (BWM) ultimaatumi öeldes, et firmal on pühapäeva õhtuni aega, et Nõmmel prügivedu toimima saada, muidu võtab alates 25. maist töö üle AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Nii palju aega ei läinud ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse juhatuse liikme Kertu Tiitso sõnul alustati töööga juba esmaspäeval. " Nõmmel ja Lasnamäe nr 10 piirkonnas kehtivad BWM-i leping ja luba edasi, kuid tegelik teenuse osutaja allhanke korras on Tallinna linnale kuuluv AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus."

Nimelt küsis Tiitso sõnul BWM Nõmme katastroofilise prügiäri lahendamiseks nõusoleku Tallinna Keskkonnaametilt ja selle alusel läks töö käima.

"Uue riigihanke korraldamiseks vajadust ei ole, sest hanke võitja võib allhankijat kasutada ja nii läheb lõpuni nii kaua kui leping kehtib," rääkis ta.

Keskkonnaministeeriumi sõnul pole kahtlane vangerdus lubatud

"Kõigepealt, kui lõpetatakse leping BWM-ga, siis ei saa hakata automaatselt jäätmevedu tegema AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus," rääkis keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma.

"Seda seetõttu, et siis on tegemist vabaturuga ning uue jäätmeveo korraldaja leidmiseni võivad piirkonnas jäätmevedu teha kõik asjakohast jäätmeluba omavad isikud. Jäätmetekitaja valib endale sobivaima jäätmevedaja. Selline olukord kehtiks kuni on läbi viidud uus riigihangete seadusele vastav hange, mis tähendab et kõigil on võimalus oma pakkumus esitada," sõnas ta rõhutades, et sisetehingud ei ole hetkel jäätmeseaduses lubatud.

"Keskkonnaministeeriumile teada olevalt on praegu aga BWM-l nii kehtiv jäätmeluba korraldatud jäätmeveoks kui leping Tallinna Keskkonnaametiga, mis tähendab et Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ei saa Nõmmel pelgalt oma loa alusel teenust osutada. Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele on antud jäätmeluba olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena, kuid loast tulenevalt ei ole lubatud teenust osutada piirkondades, kus on korraldatud jäätmevedu."

"Seega ei saa selle loa alusel Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus olmejäätmete vedu Nõmmel osutada. Seda isegi, kui seda tehakse BWM-l allhankena," selgitas ta.

Tallinna keskkonnaamet: Tallinnal ei ole kavas õigusakte rikkuda

Tallinna keskkonnaamet ei vastanud eile saadetud küsimustele BWM-iga sõlmitud hankelepingu ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse jäätmeloa olemasolu kohta.

Täna saabus vastus keskkonnaministeeriumi seisukohale. "Tänan Teid tähelepanu juhtimast ja kohtume esimesel võimalusel Kaupo Heinmaga sest mistahes õigusakte ei ole Tallinna linnal kavas rikkuda. Vastame Teile pärast, kui oleme keskkonnaministeeriumiga kohtunud," ütles Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi.