Kaitsepolitsei (kapo) ja riigiprokuratuur menetlevad alates selle aasta 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati täna Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mille eest on võimalik nõuda rahaline karistus või kuni kolmeaastast vangistust.

Lisaks kahtlustatakse kaht isikut suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.

Riigiprokuratuur kinnitas Eesti Päevalehe ja Delfi päringule, et tegemist on Baltic Waste Managementi juhatuse liikme Kaido Laanjärve ja ATKO Grupi juhatuse liikme Margo Tomingasega.

Riigiprokurör Laura Feldmanise sõnul alustati seda kriminaalmenetlust koos kaitsepolitseiga, tuginedes pikka aega kogutud teabele juba käesoleva aasta märtsis ehk kaks nädalat enne suurt avalikku arutelu meedias. „Ajakirjandusel on ühiskonnas oma oluline roll ja mõistame seda täielikult. Samas on ka prokuratuuril ja uurimisasutusel täita oma roll ning seetõttu ei saanud me ka suure avalikkuse huvi korral anda vastuseid enne kui kriminaalmenetlus seda võimaldab,“ selgitas riigiprokurör.

Riigiprokuratuur andis täna kell 13 Sarapuu kriminaalasja valgustamiseks pressikonverentsi:

Kell 14 algas Tallinna linnavalitsuse pressikonverents samal teemal:

Kahtlustuse kohaselt leppis Arvo Sarapuu talle lähedalseisva ATKO Grupi omanikeringi kuuluva mehega (Margo Tomingas) kokku, et ATKO Grupp AS ja selle tütarettevõtted osalevad Tallinna Keskkonnaameti poolt avaldatud jäätmeveo teenuse riigihangetel variühingu kaudu. Selleks asutati variisiku (Kaido Laanjärv) kaudu OÜ Baltic Waste Management (BWM), mis allub majandustegevuse korraldamisel vahetult täna kahtlustuse saanud mehele (Tomingas), kes omakorda allub vahetult ATKO Grupp nõukogule.

Kahtlustuse kohaselt mõjutas Arvo Sarapuu tegevus oluliselt ja vahetult OÜ-d Baltic Waste Management, mis allub väljaspool Sarapuu ametiseisundit tema korraldustele ja tegutseb tema huvides.

Riigiprokuröri sõnul suunas Arvo Sarapuu kahtlustuse kohaselt keskkonnaametis ja Tallinna Jäätmekeskuses Baltic Waste Management OÜ kohta esitatud klientide kaebuste lahendamist ettevõtte huvides, vältimaks töövõtulepingutest või seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamist. „Nende sanktsioonide tulemusena oleks võidud Baltic Waste Management OÜga sõlmitud lepingud lõpetada ja ettevõttel ei oleks olnud võimalust käivet tuua ja kasumit teenida,“ selgitas riigiprokurör.

Vastavalt Tallinna linnapea käskkirjale koordineerib Arvo Sarapuu Tallinna Keskkonnaameti tegevusvaldkondi ja korraldab antud ametiasutuse valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Tallinna Keskkonnaameti ülesanneteks on jäätmehoolduse kavandamine ja arendamine, jäätmehoolduse korraldamine ning korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine.

Arvo Sarapuu täidab Tallinna abilinnapeana jäätmehooldust korraldades avalikku ülesannet. Seega on Arvo Sarapuu korruptsioonivastase seaduse ja avaliku teenistuse seaduse kohaselt ametiisik.

Kriminaalasja menetleb kapo ja juhib riigiprokuratuur.