Süüdistustest hoolimata pole BWM-iga lepinguid lõpetatud, Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus on töö lihtsalt üle võtnud. Kuigi Taavi Aas kinnitas, et mingit tasu BWM ei saa, jääb olukord enam kui segaseks.

Linnavalitsuse teatel andis Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusele tööde tegemise loa keskkonnaministeeriumi alla kuuluv keskkonnaamet. Samal ajal on keskkonnaamet öelnud, et neil ei ole pädevust hangete õiguslikku poolt hinnata.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma ütles, et loa alusel, mille amet Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusele andis, ei saa jäätmete taaskasutuskeskus Nõmmel prügiveo teenust osutada, isegi kui seda tehakse BWM-i allhankena. „Keskkonnaministeeriumile teadaolevalt on praegu BWM-il nii kehtiv jäätmeluba korraldatud jäätmeveoks kui ka leping Tallinna keskkonnaametiga, mis tähendab, et Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus ei saa Nõmmel pelgalt oma loa alusel teenust osutada."

Abilinnapea Kalle Klandorf arvas, et kooskõlastus on olemas. „Iga kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada jäätmevedu, sest see kuulub elutähtsa teenuse alla. Kui kuskil mingi ametnik ütleb, et see nii ei ole, siis me oleme seda ikka sunnitud tegema."

Miks valitseb asjas siiani õiguslik segadus? Vastus peitub puudulikes lepingutes, mille üle keskkonnainspektsioonil on raske järelevalvet teha. „Keskkonnainspektsioon kontrollib BWM-i ja Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuse allhanke lepingu ulatust ehk seda, mida see täpsemalt sätestab, milliseid kohustusi see ette näeb. Praegu on see ebaselge, sest tegu on suulise lepinguga. Kirjalikku lepingut ei ole vormistatud," teatas inspektsiooni esindaja.