Telia teatel jättis ringkonnakohus juulis jõusse tunamulluse esimese astme kohtu otsuse, millega eelpoolmainitud hüvitis aktsionäridele määrati. Küll aga lükkasid mõlemad kohtud tagasi Soraineni poolt kõigi väikeaktsionäride nimel esitatud nõude täiendava hüvitise ja kogunenud intresside väljamaksmise osas koondsummana.

Telia hinnangul on eilne Eesti Väikeaktsionäride Liidu kiri, mis ka meedias kajastust leidnud, eksitav.

"Juhindudes Eesti kohtute otsustest oleme välja pakkunud lihtsa protseduuri iga üksiku nõude kiireks ja kohtuväliseks lahendamiseks. Me ei sunni kedagi uuesti kohtusse minema. Endistele väikeaktsionäridele on antud teada võimalusest edastada avaldus ning kehtivad pangarekvisiidid advokaadibüroole Ellex Raidla, kes on Telia Company AB esindaja selles küsimuses ning volitatud taotlusi läbi vaatama ja lahendama. Oleme selle info avaldanud ka Telia ja Ellex Raidla kodulehtedel," seisab Telia Company juhatuse liikme Henriette Wendti teates.

"Telia Company AB ei eira väikeaktsionäride õigust kohtuotsusest tulenevale õiglasele hüvitisele ja me lahendame sellekohased nõuded individuaalselt. Pidades silmas just endiste väikeaktsionäride huve, palume Väikeaktsionäride Liidul ja teistel asjaosalistel käimasolevat nõuete lahendamise protsessi mitte takistada," märgib Wendt.

Väikeaktsionäride Liit teatas eile, et hea mainega Rootsi ettevõte Telia käsitleb Eestit arengumaana, kus võib käituda teiste standardite kohaselt võrreldes sellega, mida ettevõte ise avalikult deklareerib ja eelduslikult ka Rootsis järgib.

„Oleme Eesti meedia vahendusel piinlikkustundega jälginud Eesti Telekomi endiste väikeaktsionäride viimased seitse aastat kestnud kohtuteed, kus Euroopa üks suurimaid telekommunikatsiooniettevõtteid Telia Company AB keeldub tasumast õiglast hinda Eesti Telekomist välja tõrjutud 1563 väikeaktsionärile nende aktsiate eest ja rikub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet," kirjutas liit.