"Oleme rajamas uut ettevõtet, mis tegeleb puidu ümbertöötlemisega. Ettevõtte toodang on suunatud peamiselt eksportturgudele," seisab Lemeksi lehekuulutuses. Kaasaegse tehnoloogiaga tootmiskompleks hakkab paiknema Jõgeva lähistel ning valmib 2018. aastal. Tehas loob umbes 70 uut töökohta. Tehase juhi töökoht hakkaks asuma kas Tartus või Jõgevamaal, sooviavaldusi oodatakse 4. juunini.

Lemeksi juhatuse esimees Jüri Külvik jäi plaanide kommenteerimisel algselt äärmiselt napisõnaliseks. Ta täpsustas vaid, et tehase asukoht pole veel lõplikult kindel, ja rõhutas, et ettevõte on alles asutamisel.

Külvik on ka Lõuna-Eestisse planeeritava nö miljarditehase üks osanikke. Õhtul saatis Külvik kommentaari, kus kinnitas, et projektid pole seotud.

“Lemeks Grupp on analüüsimas uue puidutootmisega seotud uue tütarettevõtte asutamist, mis pole mingil moel seotud Est-For Investi tegevusega. Lähemalt saab rääkida meie ettevõtmisest suve lõpus. Kinnitame, et tegu pole ei puidurafineerimistehasega ega ka puidukiu tootmise, vaid puitplaadi tootmise võimaluste otsimisega meie regioonis," teatas ta.

Est Fori tehases on varasema info kohaselt plaanis luua 200 töökohta. Jüri Külvikule kuulub tolle tehase loomiseks asutatud Est For Investist 12,97 protsenti.

Sarnaselt Est-Fori tehasele on asukoht ebaselge

Niinimetatud miljardilise tselluloositehase täpse asukoha ümber on samuti palju häma - kuigi juba 11. jaanuaril teatati selle ehitamise kavatsusest, pole siiani selgunud, kuhu see konkreetselt tuleb.

27. jaanuaril teatas Est-For, et "kõige otstarbekam oleks rajada tehas Tartu- või Viljandimaale, Suur-Emajõe jõgikonda." Ettevõte ise põhjendab määramatust sellega, et asukohta polegi võimalik enne planeeringuprotsessi läbimist täpselt kindlaks määrata.

Märtsis ütles üks eestvedajatest Margus Kohava ERR-ile, et kuigi esimene eelistus on raudteeühenduse vajalikkuse tõttu Tartu lähistele ehitamine, on kaalumisel siiski veel ka Viljandimaa.

Valitsus algatas 11. mail Est Fori tehase riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eriplaneeringu eesmärk on leida tehase püstitamiseks sobivaim asukoht Viljandi ja Tartu maakonnas Emajõe vahetus läheduses.