Liivamägi rääkis "Vikerhommikus" võimalikest põhjustest, miks maksutagastus taotlemata jäeti, et selleks kvalifitseeruvate inimeste arvu ei pruugitud nii täpselt hinnata, sest see tugines aastatagustele andmetele, lisaks võis osa inimesi toetust liiga väikseks pidada, edastab ERR Uudised.

"Või siis neil, kes ümbrikupalka said, on ju oht, et see toetus küsitakse hiljem tagasi, nemad ei taotlenud," oletas ta ja märkis, et kindlasti oli maksutagastust taotlenute hulgas ka ümbrikupalga saajaid ning kui see kontrollimise käigus välja tuleb, peavad nad koos tööandjaga raha tagasi maksma.

20 000 taotlemata jäänud inimese pealt hoiti maksuameti esindaja sõnul kokku 13 miljonit eurot.

Maksuamet sai ka pahaseid pöördumisi, kus maksutagastust taotlenud inimesed kaebasid, et raha ei jõudnud lubatud koguses nende arvele.

"Kui inimesel oli maksuvõlg või meile oli esitatud kohtutäituri nõue, siis selle toetuse arvelt me need tasaarveldasime ja selle võrra sai vähem kätte," selgitas ta. "Tõesti, raha ei jõudnud küll oma kontole, aga selle võrra said nad võlga vähendada või sellest suisa priiks".

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse eesmärk on suurendada madalapalgaliste sissetulekut. Tagasimakstava summa suurus arvutatakse välja tuludeklaratsiooni andmete põhjal.

Toetust saab taotleda, kui töötaja aastane tulu jääb alla 7817 euro, lisaks peab olema täidetud veel mitu tingimust.