„Oleme OECD-ga ühel nõul, et madalamad tööjõumaksud aitavad majandust kasvatada," kommenteeris rahandusminister Sven Sester. "Meie eesmärk on toetada majanduskasvu, kasvatada inimeste sissetulekuid ja edendada tervislikku käitumist, nihutades maksukoormust teenimiselt tarbimisele. Madalam maksukoormus keskmist ja madalamat palka saavatele töötajatele vähendab ka ebavõrdsust kõige efektiivsemalt."

Eesti majanduskasvu toetas möödunud aasta teisel poolel infotehnoloogiasektor, kuid samuti on tõusnud energiahinnad mõjunud hästi põlevkivitööstusele. Eratarbimine püsib tugev, seda toetab tööturu hea seis.

Edaspidi majanduskasv kiireneb nii erasektori kui ka avaliku sektori suuremate investeeringute toel. Eksport kasvab ühes taastuvate välisturgudega ja nõuab tootmisvõimsuste suurendamist. Maksumuudatused toetavad OECD hinnangul eratarbimise kasvu. Maksuvaba tulu märkimisväärne tõus järgmisel aastal toetab kodumajapidamiste ostujõudu, märgib organisatsioon.

Valitsus kavatseb muuta eelarvepoliitikat, et investeerida majanduskasvu edendavasse infrastruktuuri. Selleks, et majanduskasv jõuaks rohkemate inimesteni, võiks veelgi langetada väiksema sissetulekuga inimeste makse, märgib OECD.

OECD hinnangul on kohane riigieelarve seaduse senise range tasakaalureegli muutmine, nii et investeeringuteks saaks kasutada eelnevate aastate kogunenud struktuurseid ülejääke. Muudatus on kohane, arvestades Eesti riigi rahanduse tugevat seisu ja investeerimisvajadusi.