Konverentsi keskseks teemaks on Rail Balticu Ernst&Young tasuvusanalüüsi Eesti ekspertide auditi tulemused, millest selgub, et Rail Balticu projekt ei ole Euroopa Liidu abikõlbulik. Samuti antakse hinnang Rail Balticu sotsiaalsetele ja ökoloogiliste mõjudele.

Konverentsi ajakava ja ettekanded

10.00–10.05 Sissejuhatus konverentsi. 10.05 – 10.10 Konverentsi avamine. Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk
10.10–10.15 Eesti Vabariigi Põhiseadus ja Riigikogu liikme kohustused. Eesti Rooma klubi president Andres Tarand
10.15–10.20 Rail Baltic: ühiskonnategelaste pöördumine avalikkusele. Ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho
10.20–10.40 Ernst&Young tasuvusarvutuses selgusid miljardivead. Kodanikuliikumise ARB juhatuse liige Priit Humal
10.40–11.00 Rail Baltic ja kaubavedu: kuidas jõuda soovitud mahtudeni? ACE Logistics nõukogu esimees Karli Lambot
11.00–11.20 Reisijateveo võimalikkus Rail Balticul – majandusteadlane Kalev Kukk
11.20–11.45 K o h v i p a u s
11.45–12.00 Kas Rail Baltic aitab vältida ääremaastumist? Sotsioloog ja professor
Ene-Margit Tiit
12.00–12.20 Rail Baltic ja probleemid keskkonnakahju arvutustega. Eesti Geograafia Seltsi president, Tallinna Ülikooli dotsent Mihkel Kangur
12.20–12.50 Registreeritud sõnavõtud a´3 minutit.
12.50–13.00 Konverentsi soovitused ja ettepanekud Riigikogule.