OECD riikides oli eelmisel aastal tööga hõivatud 61% elanikest. Seda on isegi rohkem, kui miljoneid töökohti minema pühkinud kriisile eelnenud ajal 2007. aasta lõpul. Toona oli hõivatuid 60,8%.

OECD toonitab raportis paradoksi: kuigi tööhõive kasvab, suureneb ka töötajate rahulolematus ja viha globaliseerumise ning ebavõrdusega.
Põhjus on selles, et madala ning keskmise palgaga töötajate tasud ei ole kasvanud ning kesktasemel oskusi nõudvad töökohad on kadunud, mis suurendab ebavõrdust ning olukorda, kus kõrgemat palka teenijad saavad majanduskasvust ebaproportsionaalselt suure osa.

„Kuigi tööpuudus väheneb, ei tunneta paljud selles käsku, sest peavad leppima madalate palkade ning olematute karjäärivõimalustega, meil on vaja kaasavat tööturgu, mis ühendaks majandusmudeli kasud selles mudelis töötavate inimestega,“ tõdes organisatsiooni peasekretär Angel Gurria.
Uuring näitab, et arenenud riikides on tööturg õõnestunud, ning madala ning keskmise kvalifikatsiooniga töökohti on vähem. Nii vähenes nn keskmiste oskustega tööhõive viimase 20 aastaga 9,5 protsendipunkti. Kõrget kvalifikatsiooni nõudvates ametites kasvas hõive aga 7,6%. Madalat kvalifikatsiooni nõudvates ametites kasvas hõive 1,9 protsendipunkti võrra.

Umbes kolmandiku sellisest polariseerumisest on põhjustanud nn. vabrikutöökohtade vähenemine ning nende asendumine madala kvalifikatsiooniga töökohtadega teenuste sektoris. Ülejäänud osa põhjuseks on tööstustevaheline polariseerumine. OECD hinnangul on põhjuseks mitte niivõrd globaliseerumine, kuivõrd uute tehnoloogiate areng. Kuigi raport märgib, et neid trende on keeruline eristada.

OECD prognoosib, et tööturu olukord paraneb kuni vähemalt tuleva aasta lõpuni ning siis oleks hõivatuid ligi 47 miljonit enam kui 2007. aasta lõpus. Töötus peaks selle aasta esimese kvartali 6,1% tasemelt tuleva aasta lõpuks vähenema 5,7 protsendile. Ehk praeguse 38 miljoni asemel on töötuid kahe miljoni võrra vähem. Kuid probleemid ei kao ja taastumine saab olema ebavõrdne ning tuleva aasta lõpuks peaks hõivatute määr olema vaid 1% võrra kriisieelsest tasemest parem.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid