Majanduskasvu veab keskpanga hinnangul välisnõudlus, aga ka Vene sanktsioonide mõju vähenemine, mis puudutas varem teravalt transpordiettevõtteid ja põllumajandust ning toidutööstust. Samuti on nafta madal hind põhjustanud raskusi põlevkiviettevõtetele. Paranenud on aga ka sisenõudlus - kaubandus ja ehitus on tugevas tõusus.

Pank lähtub ettevõtjate hinnangust, mille kohaselt on praegu suureks probleemiks tööjõupuudus. Nagu tavaks, rõhutab keskpank ka tootlikkuse kasvu olulisust. Praegu on panga hinnangul töökohavahetused ja sellega kaasnevad palgatõusud tingitud ettevõtete konkurentsist. "Kui töökohavahetusi põhjustab valdavalt aga ettevõtete lootus konkurente palgarallis ajutiselt võita, siis ei saa välistada tööturu ülekuumenemist ja tagasilööki majanduses," märgitakse kommentaaris.

Keskpanga meelest ei pea valitsus majandust turgutama, kuna seda teevad juba Euroopa keskpangad, sh Eesti Pank ise. Keskpankade rahapoliitika peaks loodetavasti lähiaastatel majanduskasvu ergutama. Kui riik investeerib ehitusprojektidesse, ähvardab see panga meelest kaasa tuua niigi kiirelt kasvava ehitussektori ülekuumenemise.

Kommentaaris viidatakse ka uue majanduskriisi võimalikkusele, mistõttu peaks hoidma tugevat eelarvepositsiooni ja piisavaid reserve. "Kriisi puhkedes võib laenamine olla Eesti jaoks keeruline või väga kallis ja reservide puudumise korral on võimalused majanduse stabiliseerimiseks ahtad," hoiatab keskpank.