Avaliku sektori suuremahulised investeeringud ehitusse põhjustaksid niigi kiirelt kasvava ehitussektori ülekuumenemist ja takistaksid tööjõu ümberpaiknemist tootlikumatesse ettevõtetesse ja tegevusaladele, teatas pank, soovitades lükata edasi riiklikud ehitusprojektid aega kui erasektori ehitusnõudlus on madal.

Eesti Panga president Ardo Hansson märkis, et valitsus tegi plaane aeglase majanduskasvu (ühe protsendi) tingimustes, kuid nüüd on kasvunumbrid ja väljavaated teised. Esimeses kvartalis kasvas majandus 4,4 protsenti, kuid nii kiire kasvu jätku ei oodata. Eesti Pank prognoosis tänavuseks majanduskasvuks 3,5 protsenti, 2018. aastaks 3,3 protsenti ja 2019. aastal 2,9 protsenti. Sisemajandusest vedurile on lisandunud ka Eesti tähtsamate kaubanduspartnerite nõudluse kasv.

Ohuks on see, kui ehituse tööjõuvajaduse tõttu liigub tööjõud ära eksportivast tööstusest ja kõrge lisandväärtusega tegevusaladelt, mis kahjustaks Eesti pikemaajalist majanduskasvupotentsiaali.