„Anname omalt poolt parima, et linnahall saaks renoveeritud kiireimal ja parimal moel,“ ütles Tallinna Linnahalli AS-i juhatuse liige Kaia Jäppinen. „Praegu on esmane eesmärk kuulutada välja avalik projekteerimishange. Eeldatavasti augusti algul välja kuulutatava hanke tulemused selguvad oktoobris.“

Jäppinen lisas, et hanke läbiviimisel ja projekteerija valikul tehakse kindlasti tihedat koostööd ka arhitektide liidu ja muinsuskaitsega, samuti arhitektuurimälestise autoritega. „Kindlasti ei ole pakkumuse hind ainus ja peamine kriteerium, lisaks sellele kaalutakse mitmeid pakkujate kvalitatiivseid näitajaid – meeskonna võimekus, varasemad tööd jne,“ rõhutas Jäppinen.

Tallinna linn soovib linnahalli rekonstrueerida ja renoveerida ning ehitise tervikuna taas kasutusele võtta. Nende tööde tegemiseks tuleb kasutada linnahalli autorite autoriõigusi. „Sõlmitud ainulitsentsileping paneb paika linnahalli autoritele kuuluvate autoriõiguste kasutamise tingimused,“ ütles Aas.

Lepingu kohaselt annavad autorid linnale oma isiklike õiguste teostamiseks ainulitsentsi linnahalli ehitise ja selle aluseks olnud ehitusprojektide muutmiseks ja nendele teiste autorite teoste lisamiseks. Samuti saab linn autoritelt all-litsentsi andmise õiguse.

Eelkõige on all-litsentsi õigus vajalik, kuna linnahalli rekonstrueerimise projekti tööde tegemist juhib Tallinna Linnahalli AS, kellele linn siis omakorda annab litsentsi autoriõiguste teostamiseks.

„Tallinna Linnahalli kui silmapaistva arhitektuurimälestise esinduslikuks kultuuri- ja konverentsikeskuseks rekonstrueerimist on lubanud valitsus järgnevail aastail ka riigieelarvest toetada,“ lisas Aas. „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine loob riigi ja linna koostöös tõmbekeskuse, mis elavdab nii linna kui ka kogu riigi majandust ja ettevõtlust.“

Eelmine projekteerimishange tunnistati kehtetuks

Selle aasta märtsis tunnistasTallinna Linnahalli AS kehtetuks linnahalli projekteerimishanke, peamisteks põhjusteks olid Allianss Arhitektid OÜ pakutav ebasobiv hind ja rahandusministeeriumi järelevalvemenetluse käigus antud kriitiline hinnang.

Allianss Arhitektid OÜ poolt esitatud maksumus, mis on 9,462 miljonit eurot ületab oluliselt riigihanke puhul eeldatud maksumust, mis oli 6,16 miljonit eurot.

Eesti Arhitektide Liidu kaebuse alusel aga algatas rahandusministeerium hankija suhtes järelevalvemenetluse. Rahandusministeeriumi kohaselt ei laiene autoriõigus projekti tehnilistele osadele ja seetõttu polnud projekteerimistööde tellimine riigihanke seaduse alusel lubatav.