Investeeringu kogumaksumus on ettevõtte teatel 95 miljonit eurot. Projektile on Soome riigi poolt 2014. aastal eraldatud 30% ulatuses investeeringutoetust.

Esimeses etapis ehitatakse 30 000 m3 mahuti koos LNG laevadelt vastuvõtmise, gaasistamise ja ümberlaadimise võimekusega, millega saab edastada maagaasi kohalikku jaotusvõrku ja varustada ka neid kliente maagaasiga, kellel jaotusvõrguga ühendus puudub.

Samuti alustatakse terminalist maismaa- ja meretranspordi varustamisega, et võimaldada keskkonnasõbraliku transpordikütuse laiem kasutuselevõtmine. Turunõudlusele vastamiseks on tulevikus plaanis ehitada juurde veel teine, 20 000 m3 mahuti.

LNG võimaldab luua uusi energiamahukaid tööstusharusid Soome Hamina piirkonnas. Soome Valitsuse visioonis on LNG vundament majanduskasvule mitte ainult HaminaKotka piirkonnas, vaid kogu riigis.

Ehitusprojekti ajal aastatel 2017.-2020. tekib Hamina piirkonnas ligi 100 uut töökohta. Terminali käivitumisel 2020. aastal luuakse vähemalt 10 kõrge lisandväärtusega püsitöökohta.

Hamina LNG terminali ehitus on osa Alexela LNG ärisuuna arengustrateegiast Baltikumis ja Soomes. Praeguseks on lõppenud ka Paldiski LNG terminali ehitusprojekti ettevalmistused – sealhulgas on kehtestatud LNG-terminali planeering, lõppenud keskkonnamõjude hindamine, saadud vee erikasutusluba ja valminud insenertehnilised projekteerimistööd rahvusvahelise “võtmed kätte” ehitushanke läbiviimiseks.

Lõplik investeerimisotsus Paldiski LNG terminali ehituse alustamiseks on ootel kuni lõppevad konsultatsioonid Balti riikide peaministrite ning Alexela ja Klaipedos Nafta vahel regionaalse imporditerminali EL kaasrahastuse osas.

Lisaks on Paldiskisse planeeritud ka koostootmisjaama ehitus, mis lisaks LNG terminali varustamisele soojus- ja elektrienergiaga looks potentsiaali Eestis energiamahukate tööstusinvesteeringute elluviimiseks tulevases Paldiski energiakommuunis.