"Esiteks, Telia Company AB ei ole kunagi hoidunud kõrvale kohtu poolt määratud lisahüvitisest. Seni on kõik väikeaktsionärid, kes on meie poole pöördunud ja kes olid nimekirjas 12.01.2010, saanud positiivse vastuse. Rõhutan, raha on neile juba välja makstud," ütles Vaher.

Tuleb märkida, et neid aktsionäre on murdosa koguarvust. Teisipäeval teatas Telia kommunikatsioonispetsialist, et laekunud on mitukümmend avaldust - kokku on aktsionäre üle 1500. Teate, et nende poole saab avaldustega pöörduda, avaldas Telia aga juba pea kaks kuud tagasi. Vaheri sõnul pole aga põhjust karta, nagu ei suudetaks ülejäänud avaldusi mõistliku aja jooksul ära menetleda.

Väikeaktsionäre vaidluses esindanud advokaadid esitavad tema sõnul ebaõigeid väiteid, nagu keelduks Telia suhtlemast või maksmast. "Meedias kõvahäälselt väikeaktsionäride nimel sõna võtvad isikud [Carri Ginter Sorainenist ja Kristjan Hänni Kawe Kapitalist - toim.] ei ole tegelikult kordagi pärast kohtuasja lõppu küsinud raha väikeaktsionäride kontodele, vaid nad nõuavad kogu raha maksmist advokaadibüroole. Selleks pole väikeaktsionärid andnud nõusolekut ja Telia ei saa väikeaktsionäride raha maksta vahendajatele."

Vaheri argument on, et Sorainen ja Kawe Kapital võisid väikeaktsionäre esindada vaid selle hetkeni, kui hüvitise summa kohtu poolt lõplikult kindlaks määrati - sealt edasi puudub neil igasugune esindusõigus, vaid nüüd on tegu juba Telia ja väikeaktsionäride vahelise asjaga.

Teiseks juhib Vaher tähelepanu, et väikeaktsionäride esindajad väidavad kohtus senimaani, nagu neil oleks õigus saada kuni 1/3 summadest edukustasu, millele veel ka lisandub käibemaks. Hüvitiste kogusumma on aga ligi miljon eurot. "Telia on seisukohal, et selliseks edukustasuks mingit alust ei ole. Kuna aga nad jätkuvalt nii väidavad, siis Telia ei saa olla kindel, mis sellest rahast saaks ja kui palju sellest tegelikult jõuaks õigete adressaatideni. Telia on otsustanud, et teeb makseid otse endistele väikeaktsionäridele ja ei arvesta sealt väljamakstavast summast mingeid kulusid ega muid summasid maha, et raha jõuaks kindlalt õigete inimesteni," sõnas ta.

Raha kättesaamine on Vaheri sõnul üldiselt väga lihtne. Üldjuhul tuleb ainult saata vabas vormis digiallkirjaga kiri Ellex Raidla advokaadibüroole (claims@ellex.ee), kus oleks esitatud taotleja nimi, isikukood ja pangakonto number, kuhu soovitakse makseid saada. "See on elementaarne, et väljamakseks on vajalik teada pangakontot, kuhu maksta ja see ei sõltu kuidagi sellest, kes väljamakseid teeb," märkis Vaher.

"Kokkuvõtvalt ei ole meedias tekitatud segadus mitte kuidagi väikeaktsionäride huvides. Eksitav teave, nagu Telia venitaks maksmisega, ainult takistab väikeaktsionäridel raha kättesaamist. Rõhutan, et väikeaktsionärid ei pea raha saamiseks Telia vastu kohtusse pöörduma ega vahendajaid kasutama. Piisab, kui pöörduda e-kirjaga otse Telia esindaja poole. Aktsionäride nimekirjad on meil olemas, ei pea muretsema ka selle pärast, kui ei ole alles EVK kontoväljavõtteid või ei mäleta täpset aktsiate kogust. Küll aga on vaja vahet teha, kas aktsiad võõrandati vabatahtlikult või on tegemist sundülevõetud aktsiatega - nendel aktsionäridel, kes vabatahtlikult aktsiad müüsid enne 12.01.2010, hüvitise saamise õigust ei ole," lõpetas advokaat.

Saaga jätkub 28. juunil Harju maakohtus.