Rahvasaadik Jaanus Marrandi esitas majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile pöördumise autoõnnetuste ja rehvide vanuse seose kohta.

"Toon kaks näidet. 8. jaanuaril kaldus Viljandi vallas vastassuunavööndisse Volkswageni juht, kelle auto rehvid olid aastast 2006. 30. jaanuaril kaotas Vinni vallas luhitavuse Peugeot’i juhtinud mees, kelle auto esimesed rehvid olid aastast 2002 ja tagumised aastast 2007. Mõlemad juhid hukkusid. Mõlemal autol olid talverehvid all ja ka muster polnud liiga kulunud. Seadused olid täidetud. Ometi esitavad need kaks traagilist õnnetust küsimuse, et kas Eestis on õigustatud olukord, kus rehvide vanusel ei ole mingit plirangut," kirjutas ta.

"On tõsiasi, et vanade rehvide ostmise põhjused on reeglina majanduslikud. Kui aga arvestada meie vahelduvaid teeolusid ja kliimat, siis on selge, et see tähendab ka liiklusriske. Inimelud on vanade ja uute rehvide hinnavahest oluliselt kallimad."

"Teen ettepaneku, et MKM täiendaks mootorsõiduki tehnonõudeid kirjeldavat ministri määrust, kehtestades rehvide vanusepiiriks maksimaalselt 7 aastat. Seega, kui on vanemad rehvid, siis sõiduk tehnoülevaatusest ei läbi," esitas Marrandi pöördumises.

Ministeerium: rehvide kulumisel on rohkem mõjutegureid kui vanus

MKm nõustus, et et rehvide omadused vanuse kasvades muutuvad, kuid rehvide omaduste halvenemine ajas sõltub siiski mitte ainult vanusest, vaid paljude muude tegurite koosmõjust – näiteks õhutemperatuurist, UV kiirgusest, ja isegi õhuniiskusest ehk sellest, millistes tingimustes on rehve hoitud ning millises kliimas kasutatud.

"Eestis kehtis rehvidele vanusepiir kuni aastani 2005, mil see tunnistati kehtetuks. Toonaselt oli rehvide vanusepiiriks 10 aastat. Praeguseks kehtetuks tunnistatud nõude taastamisel ja rehvidele vanusepiiri taaskehtestamisel tuleb muu hulgas lähtuda sellest, kas väga vanade rehvide kasutamine on Eestis suur probleem ja kas rehvidele vanusepiiri kehtestamisega saaks ära hoida liiklusõnnetusi."

"Ka Euroopa Komisjoni tellitud 2014. a uuringust selgub, et rehvide vanus mõjutab üldist liiklusohutust ainult vähesel määral, mistõttu on otsust rehvide vanusele konkreetne ülempiir kehtestada raske põhjendada."

Minsiteerium toonitas, et näitena toodud õnnetuste puhul esines ka teisi riskitegureid. "Ühe õnnetusjuhtumi puhul oli riskiteguriteks ka teekatte võimalik jäätumine ja sõiduki pidurite tehniline olukord. Teisel juhul aga näiteks mittekohase sõidukiiruse valik, rehvide kulumine peaaegu lubatava miinimumtasemeni, turvavarustuse mittekasutamine ja võimalik sõiduki juhtimine joobeseisundis. Samuti oli teise õnnetusjuhtumi puhul riskiteguriks ka esirehvidest naastude eemaldamine, mis tähendab, et rehvide omadusi oli kasutaja ise teadlikult halvendanud."

"Oleme nõus, et üle kuue aasta vanuste rehvide kasutamist tuleks võimalusel vältida. Kõnealust probleemi arutab ka maanteeameti juures tegutsev liiklusasjatundjate ümarlaud, kes vajadusel esitab oma vastavad seisukohad ja ettepanekud valitsuse liikluskomisjonile," vastas ministeerium.