KIKi teatel projekteeritakse uus liin ettevõtja vajadustest lähtudes ning eesmärgiga ressursse paremini ära kasutada ja seeläbi vähendada ka tootmise keskkonnamõju.

"Uus lahendus muudab tootmisliini logistiliselt terviklikuks, kogu tootmisprotsessi kiiremaks ja paindlikumaks ning lubab meil toota liimpuitu uutes, senisest suuremates dimensioonides. Kogu protsessi optimeeritakse ja juhitakse spetsiaalse arvutitarkvara abil, mille tulemusena minimeeritakse ladustamise ja sisemise logistika käigus tekkivaid kadusid," ütles Palmako juhatuse esimees Rain Raudsepp pressiteate vahendusel.

Toodanguühiku kohta paraneb Palmakos puiduressursi kasutus ligikaudu 7,5% ning suureneb liimi kokkuhoid 10%. Projekti tulemusena hoitakse kümne aasta jooksul arvutuslikult kokku 36 560 kuupmeetrit puitu, 30 tonni liimi, 877 MWh soojust ja 532 kuupmeetrit vett. Saavutatav rahaline sääst on 819 000 eurot aastas.

Mullu tehti Kavastus asuva liimpuittoodete tsehhi detailne ressursikasutuse analüüs, mis on investeeringutoetuse taotlemise üks eeldus. Toetust antakse Euroopa regionaalarengufondi energia- ja ressursitõhususe meetme raames.

Kuni aastani 2020 jagatakse ettevõtete ressursitõhususe parandamiseks ligi 108 miljonit eurot Tänavune taotlusvooru eelarve on 25 miljonit eurot ning sealt saavad investeeringuteks toetust taotleda need äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötlemine või mäetööstus.