"Käibe vähenemises peegeldub Utilitase kontserni edukas tegevus soojuse tootmishinna langetamisel ning efektiivsem energia edastamine, mis on võimaldanud langetada soojuse müügihinda tarbijatele. Teisalt suurenes mõnevõrra soojusenergia müügimaht megavatt-tundides, mis tulenes uutest kaugküttevõrguga liitumistest ning eelnenud aastaga võrreldes külmemast ilmast," ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Utilitas investeeris 2016. aastal kokku üle 40 miljoni euro ja maksis kaks miljonit eurot dividende.

Koidu sõnul jätkas kontsern 2016. aastal suuremahulist investeerimisprogrammi, mille raames viidi Tallinnas lõpusirgele uue soojust ja elektrit tootva jaama ehitus, kõik kliendid üle Eesti ühendati nüüdisaegse kauglugemissüsteemiga, renoveeriti soojusvõrke ning kaasajastati tootmisprotsesse. "Tõhus kaugküte on konkurentsivõimeline ning parim viis linnade soojusega varustamiseks, mida tõestab üha suurem kaugküttega liitujate arv," selgitas Koit.

Eelmisel aastal liitus Utilitase võrkudega rekordarv uusi hooneid - ainuüksi Tallinnas ühendati kaugküttevõrku 86 uut klienti koguvõimsusega 38 MW. Utilitas varustas eelmisel aastal soojusega kaheksas Eesti linnas 4624 hoonet, sealhulgas 164 000 kodumajapidamist.