Ehitusala tööandjate ja töövõtjate liitude märtsis käivitunud ühine ettevõtmine pakkuda elus alles oma kohta otsivatele noortele ametiõppe võimalust otse ehitusplatsil pole seni ühegi lepinguni viinud, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Plaani kohaselt peaks õpipoisiperiood kestma kuni pool aastat, seejärel saaks töötaja juba kollektiivlepingu kohast miinimumi üheksa eurot tunnis või rohkem, vastavalt ametile. Ehitusala liidud rõhutavad, et skeem ei ole mõeldud odavtööjõu leidmiseks ning koondatatute või puhkuselesaadetute asendamiseks. Iga töölepingu peab heaks kiitma töötajate usaldusisik.

"Kuue euroga ametit proovima pole kahjuks saadud veel ühtki töötajat," ütles ehitusettevõtteid esindava Rakennusliitto asejuht Kyösti Suokas Yle-le. Tema sõnul peaksid ehitusettevõtted nüüd läbi vaatama oma töökohad selle pilguga, et kas leidub kollanokkadele sobivat tööd.

"Ehitusfirmadel on lihtsam ja kiirem võimalus võtta tööle või lasta lahti vastavalt vajadusele ametit oskavaid välismaalasi, selmet ise koolitada omale tööjõudu. Samas on meil palju ühiskonnas veel endale sobivat kohta otsivaid noori," rääkis Suokas.

Ehitusfirmad kurdavad aga, et skeem seoks iga algajaga vähemalt ühe kogenenud töömehe, sest ehitustandril pole praktiliselt üldse töid, mida võiks kollanokk ilma järelevalveta teha. Soomes ehitusel nõutav turvakaart peaks algajal ikkagi olema ja see eeldab juba, et tal on põhiteadmised olemas.

"Ehitusalal on praegu nii hektiline rütm, et muule kui kõvale töötegemisele ei keskenduta," ütles teise tööandjate liidu Rakennusteollisuus RT tööturujuht Tapio Kari Yle-le. Tema sõnul võib vähene huvi skeemi vastu olla siiski alguse asi.

Skanska peausaldusisik Jari Renlund kutsus noori siiski ametit proovima: "Helsingi staadioni ehitusplatsile võiksime võtta kollanokki ametit õppima. Alustada saab kas või kuluarvestusest. Saab harjutada õigeaegset tööle tulekut ja tutvuda ehitusala töökultuuriga," rääkis ta.