"Eestis on positiivse märgina hakatud rohkem investeerima," ütles Müürsepp täna statistikaametis majandustrendide tutvustamisel. Enim on investeeritud infotehnoloogiasse, hoonetesse ja rajatistesse; samal ajal on vähenenud investeeringud transporti.

Tarbimiskuludest on aastavõrdluses enim langenud aktsiisikaupade peale kulutatud raha ning ka kulutused restoranidele ja hotellidele.

Kodumajapidamiste kulutused pole viimase viie aasta jooksul märkimisväärselt muutunud. Müürsepa sõnul kulub kodumajapidamistel endiselt enim kulukaupadele, ehk maksimaalselt 1-2 aastat kestvatele toodetele ning ka teenustele.

Eestile alati tähtis väliskaubandus on aasta esimeses kvartalis Müürsepa sõnul väga tugevalt kasvanud, erinevalt rahvusvahelisest trendist. Ülemaailmne majandus püsib Müürsepa hinnangul stabiilne, kuid seda iseloomustab rahvusvahelise kaubanduse vähenemine, tööstuse kasv ja suurenev riigivõlg.

Euroopa ja euroala majandus on tasapisi kasvamas, kuigi Saksamaa ja Prantsusmaa majanduskasv on viimasel kvartalil langenud alla poole protsendi. Ühendkuningriigi majandus kasvas eelmises kvartalis veerand protsenti.

Enim ekspordib Eesti elektroonikat ja puidutooteid. Suurim impordiartikkel on samuti elektroonika, kuid seda tuuakse sisse neli protsenti vähem kui välja viiakse.

Üha kasvab ka töötlev tööstus, samuti on Müürsepa sõnul positiivne tööhõive kasv viimastel aastatel.

Majanduskasvu pidurdab aga Müürsepa sõnul põllumajandussektor, mida pärsivad madalad piimahinnad ja viimase aja kehv viljasaak.