Töörühma peamine eesmärk on Soraineni advokaadibüroo teatel toetada ettevõtjaid, kes on sattunud majanduskuriteo ohvriks või soovivad ennast kaitsta võimalike kuritarvituste eest.

Üha keerulisemaks muutuvate majanduskuritegude foonil, millest mitmed juhtumid on viimastel aastatel avalikkuse ette jõudnud, on tähtis tagada ettevõtete omanikele kindlus, et kuritarvituste riskid oleksid miinimumini viidud ning juba toimepandud kuritegude põhjused ja tekitatud kahju saaks välja selgitatud, teatas Sorainen.

Riik on astunud viimastel aastatel samme majanduskeskkonna parandamiseks, suurendades majanduskuritegude uurimise võimekust ja käivitades maksejõuetuse reformi. „Siiski on vale arvata, et ainult riik suudaks tagada piisavalt usaldusväärse majanduskeskkonna. Oluline on ka ettevõtete panus, kes peavad teadvustama riskivaldkondi ja neid maandama. Nii tasub rõhku panna tegevusjuhiste väljatöötamisele kõrge riskiga olukordadeks nagu näiteks suured tehingud, kingituste vastuvõtmine ja tegemine, huvide konflikt ja suhtlemine ametiisikutega. Igal ettevõttel on võimalik valida tema suurusele ja valdkonnale sobivad ja tõhusad vahendid. Neid sisemisi kaitsemehhanisme aitabki töörühm ettevõtjatel üles ehitada ja paika seada,“ seisab advokaadibüroo teates.

Samuti aitab töörühm kuritegude ohvriks sattunud ettevõtetel tuvastada võimalikke kahjusid, koguda tõendeid, esitada vastavaid nõudeid ning teha koostööd riigiga kriminaalmenetluse läbiviimisel ja tekitatud kahjude sissenõudmisel.